Наследимо ли е правото на съпруга да докаже, че е изключителен собственик на имот, придобит по време на брака, макар и по възмезден начин

  1. Блог
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Наследимо ли е правото...

При прекратяване на брака, имотите, придобити по възмезден начин, остават в обикновена съсобственост между бившите съпрузи, като се счита, че всеки притежава по ½ идеална част от същите. Възможно е някой от бившите съпрузи да претендира, че даден имот или част от него, се явява негова лична собственост поради това, че в придобиването му са вложени негови лични средства и съответно липсва принос в придобиването на съответната част, респективно на целия имот от страна на другия съпруг.

Интерес представлява въпросът дали наследниците на този съпруг  биха могли , след неговата смърт, да упражнят неговото право на иск по отношение на преживелия бивш съпруг и да установяват, че праводателят им е бил изключителен собственик на конкретен имот, придобит по възмезден начин по време на брака, съответно на определена идеална част от този имот.

Правото да се предяви иск за установяване, че бивш съпруг е бил изключителен собственик на даден недвижим имот/съответно на конкретна  идеална част от него е наследимо имуществено право.  С този иск не се променя дадено правно положение, а се установява съществуващото положение. Този иск не е предоставен на личната преценка на съпруга, именно поради което правото на предявяване на подобен иск е наследимо. Неговите наследници могат да предявят иск срещу другия бивш съпруг, за да установят, че техният праводател е бил изключителен собственик на даден имот, придобит макар и по възмезден начин по време на брака. В хода на производството те трябва да установят, че в придобиването на имота са вложени лични средства от страна на починалия бивш съпруг. Това право е предоставено и на наследниците, придобили това качество въз основан универсално завещание. Универсално е онова завещание, с което се завещава част или цялото имущество на наследодателя на дадено лице. Така наследникът по завещание придобива не само права по отношение на дадена вещ , но наследява имущество, рзглеждано като съвкупност от права и задължения.

По различен начин обаче стои въпросът когато със завещанието се завещава само конкретна вещ. В този случай по силата на завещанието заветникът става кредитор на наследството и има права само по отношение на дадена вещ, без да наследява други права и задължения на наследодателя. В подобен случай заветникът не може да претендира, че починалият е бил изключителен собственик на даден недвижим имот, съответно на някаква идеална част от него, понеже имотът, макар и придобит по време на брака по възмезден начин, е придобит с лични средства на починалия.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.