Може ли общото събрание да задължи етажен собственик да извърши поправки в своя имот

  1. Блог
  2. /
  3. Договори
  4. /
  5. Може ли общото събрание...

Георги притежава апартамент , с прилежащ към него таван в сграда в режим на етажна собственост. Таванът имал достатъчно площ и височина и Георги го ползвал като кабинет. Понеже му било неудобно често да слиза до собствения си апартамент –  три етажа по-надолу, обособил мокро помещение на тавана си и монтирал в него тоалетна и душ. Скоро обаче се появил теч, от който настъпили вреди на съседа отдолу –появило се мокро петно на тавана.

Било проведено  Общо събрание на етажните собственици, на което се взело решение Георги да премахне мокрото помещение в тавана си и да възстанови предишното положение, а ако не направи това, в гласуван от ОС срок, етажните собственици да извършат необходимите дейности по възстановяване на предишното положение за сметка на Георги.

Георги обжалвал така взетото решение на ОС на ЕС.

Какви са правата на страните в случая и какъв е изходът  от спора?

Вярно е, че да имаш мокро петно на тавана, защото съседът ти решил да преустройва тавана си и да изгражда баня в него, не е никак приятно. Въпросът обаче е какъв е пътят за защита в така създадената ситуация. Истината е, че ОС на етажните собственици не е компетентно да взема решения за премахване на изграденото мокро помещение, тъй като това решение превишава неговите правомощия.  По решение на ОС няма как да се направи и така, че ако отделният етажен собственик не премахне извършеното от него преустройство, това да стане от етажните собственици за сметка на лицето, извършило преустройството, защото етажните собственици нито има как да влязат в чуждия имот, още по-малко да се снабдят със заповед за изпълнение относно разходите, извършени са привеждането на имота в първоначалния му вид.

Ако Георги оспори по предвидения за това съдебен ред законосъобразността на така взетото решение на ОС на ЕС, съдът следва да отмени решението като  взето при превишаване правомощията на Общото събрание на етажните собственици.

И все пак, да ти е мокър таванът не е приятно. Тогава какво може да направи собственикът  на апартамента, находящ се под тавана на Георги?

Съседът може да предяви иск срещу Георги за преустановяване на действията, с които Георги накърнява правото му на собственост по отношение на апартамента под тавана на основание чл. 109 от Закона за собствеността. Съседът отдолу е този, който може да иска съдът да осъди Георги да премахне мокрото помещение и да възстанови фактическото положение в предишния му вид, преди извършване на преустройството, а също и да иска от съда да го овласти сам той да  възстанови предишното положение за сметка на Георги.

Колкото и да е в правото си съседът отдолу да иска  да не бъдат нанесени вреди по отношение на имота му, за да защити адекватно тези свои интереси, е необходимо да се знае какъв е редът за защита, за да може наистина да достигне до целения резултат, а не да води безсмислени съдебни спорове.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.