Връчване на съобщения до съдружник и управител на дружество

  1. Блог
  2. /
  3. Фирмени договори
  4. /
  5. Връчване на съобщения...

Възможно е връчването на книжа чрез съд, съдебен изпълнител или нотариус да се извърши по местоработата на едно лице.

Тодор и Петър  са учредители на дружество с ограничена отговорност. И двамата са съдружници, при равни дялове. Петър е управител на фирмата. От името на дружеството бил изтеглен банков кредит, като освен това и Тодор, и Петър подписали договора като физически лица в качеството им на поръчители. Случило се така, че работите на дружеството не потръгнали и банката обявила задълженията по кредита с ненастъпил падеж за предсрочно изискуеми. Банката изпратила уведомление до длъжниците – фирмата и поръчителите –  Петър и Тодор на адреса на дружеството, където били получени срещу обратна разписка от служител на фирмата. Не след дълго банката се снабдила с изпълнителен лист и образувала изпълнителни дела срещу тримата длъжници.

С оглед защитата на длъжниците интерес представлява въпросът дали банката е упражнила надлежно правото си да обяви кредита за предсрочно изискуем. За да настъпи предсрочната изискуемост е необходимо длъжникът да не  е изплатил определен брой вноски по кредита, съгласно предвиденото в договора, а също така банката да е изпратила уведомление до длъжника за настъпилата предсрочна изискуемост и същото да е получено от длъжника /възможно е и фингирано връчване, но то трябва изрично да е предвидено в договора за банков кредит/.

Връчването на съобщението до дружеството трябва да бъде извършено на вписания в Търговския регистър седалище и адрес на управление на дружеството. Тук особени трудности и неясноти няма.

По-интересен е въпросът за връчването на съобщенията, адресирани до поръчителите – Тодор и Петър и може ли да се приеме, че връчването на съобщенията, предназначени за тях е станало на адреса на тяхната месторабота- седалището и адреса на  управление а дружеството.

 

За управителя на дружеството адресът на дружеството се води и за негова месторабота и връчването може надлежно да бъде извършено на адреса на дружеството.

За съдружника обаче нещата не стоят по същия начин. Съдружникът е собственик на дялове в дружеството, но съвсем не е задължително да работи в дружеството. Ето защо връчването на  съобщения, предназначено за съдружник на адреса на дружеството не може да се приеме за връчване по месторабота на съдружника. Такова връчване е ненадлежно и не може да се презюмира, че с извършването му съдружникът е разбрал за съобщението.

В горния пример връчването на съобщението на управителя Петър за настъпилата предсрочна изискуемост на задълженията по кредита е надлежно и е произвело правно действие.  Петър не може да възрази, че банката не е упражнила правото си да направи кредита предсрочно изискуем и на това основание да се освободи от отговорност като поръчител по договора за банков кредит.

 

Съдружникът Тодор обаче може  да противопостави на банката довода, че връчването на съобщението, адресирано до него е ненадлежно. Адресът на дружеството, в който той е съдружник не е негова месторабота и на този адрес съобщения до Тодор не могат да бъдат надлежно връчвани. На посоченото основание Тодор може да претендира, че не дължи сумите, за които е поръчителствал.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.