Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Кой може да изпрати предупреждение за изключване на съдружник от ООД

Съгласно чл. 126 от ТЗ при системни нарушение на закона или устава съдружник може да бъде изключен от ООД по решение на общото събрание след изпращане на предупреждение за изключване до съдружника.

Тази норма поставя доста неизвестни относно процедурата по изключване на съдружник, като например необходимо ли е да се вземе решение на ОС за изпращане на уведомление за изключване до съдружника, кой може да отправи изявлението за изключване на съдружник – дали това е управителният орган на дружеството или може да бъде направено от всеки друг съдружник.

На първо място  следва да се има предвид, че изключването на съдружник става по решение на Общото събрание на дружеството с ограничена отговорност, но не е необходимо ОС вземе решение за изпращане на уведомление за изключването на съдружника. Подобен въпрос не е от компетенцията на ОС. Това е така, тъй като възможността за  изпращане на уведомление  за изключване на съдружник,  лесно би била блокирана, ако  изпращането на уведомление за прекратяване участието в дружеството на съдружник става по решение на ОС, в случаите,, в които изключваният съдружник  притежава 50  и повече процента от дружеството.

На следващо място не е задължително уведомлението за изключване на съдружника да бъде изпратено до последния от управителя на дружеството. Горните съображения са относими и в този случай. Освен това не са редки случите в които управителят е и съдружник в дружеството и да се иска сам да изпрати уведомление до себе си за изключването си като съдружник би било неприемливо.

Всеки съдружник може да отправи уведомление до друг съдружник на дружеството за изключването му на основание чл. 126, ал. 3 от ТЗ.

От значение за законосъобразността за провеждането на процедурата по изключване на съдружник, е  да  бъде изпратено уведомление за изключването му, както и да се установи, че той системно не изпълнява задължения към дружеството, които са му вменени от закона или от дружествения  договор, без значение дали тези задължения имат имуществен или неимуществен характер.  Ако неизпълнение не съществува,  то изключването би било недопустимо , тъй като изключването на съдружник от дружество с ограничена отговорност е крайна санкционна мярка.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, свържете се с нас, като използвате нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Адвокат онлайнНово! Вече може да запишете платена видео консултация с адвокат от кантората по Интернет.
Адвокат онлайнАктуално! Кантората работи със стандартно работно време и прием на клиенти от 9:30 до 16:30ч. в работни дни при спазване на стриктни санитарно-хигиенни мерки.
Адвокат онлайнМоже да използвате нашата популярна и предпочитана от години услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии