Преварително прекратяване на Срочен трудов договор

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат трудово право
  4. /
  5. Преварително прекратяване на Срочен...

Работодател с много служители, когато не успеел да се сработи с някой служител, за да прекрати трудовото му правоотношение по лесен и бърз начин, с намерението да не са налага после да се водят дела за незаконосъобразно уволнение, постъпвал по следния начин: принуждавал служителя, който бил нарочен, да премине на друга длъжност в предприятието като сключвал с тях договор за изпитване. 

/Например: От касиер или диспечер преназначавал служителя на длъжност чистач със срок за изпитване./

Тъй като в срока за изпитване работодателя може по всяко време на прекрати договора със служителя, точно така и правел.

Дори не допускал съответния служител да се яви на работа. Преназначавал го на новата длъжност, но изобщо не допускал служителя да започне наистина да изпълнява задълженията си на новата длъжност, на която е назначен, а след това прекратявал трудовия договор на съответния служител, без да дава обяснение за причините, които според него налагат прекратяването на трудовото правоотношение, защото законът му позволява тази възможност. Освен това било масова практика, а не изолиран случай, да се постъпва по този начин.

Практиката на работодателя, описана по-горе е незаконосъобразна.

Как може уволненият служител да защити правата си?

Уволненият работник или служител може да иска признаване на уволнението за незаконно. Незаконосъобразността се изразява в това, че уволненият работник или служител изобщо не е започнал да изпълнява трудовите си функции по длъжността, по която е новоназначен, поради което няма как работодателят да е направил извода, че работникът или служителят не е компетентен да изпълнява трудовите си задължения на позицията, на която е преназначен по силата на сключения договор със срок за изпитване.

В този случай, само поради факта, че работникът не е допуснат реално да изпълнява трудовите си задължения, уволнението следва да бъде прието за незаконосъобразно. Няма как работодателят да не е доволен от начина, по който работникът изпълнява трудовите си задължения на новата позиция, при положение, че последният изобщо не е започнал да работи на тази позиция.

При подобна хипотеза съдът, пред който спорът относно законосъобразността на уволнението е отнесен за разрешаване, следва да приеме, че уволнението е незаконосъобразно, съобразявайки се и с постановена задължителна съдебна практика на ВКС по подобен казус.

Може ли уволненият служител да бъде възстановен на поста си?

Интересен е въпросът обаче дали при признаване на уволнението за незаконно, при срочен трудов договор, може незаконосъобразно уволненият работник или служител да иска да бъде възстановен на заеманата преди незаконното уволнение длъжност.

В случай, че срокът на договора междувременно, докато се води делото, е изтекъл, то работникът не ще може да бъде възстановен на заеманата преди уволнението позиция, защото междувременно трудовото правоотношение е прекратено на друго основание – поради изтичане срока на договора.

При предявен иск за възстановяване на заеманата преди незаконното уволнение длъжност, искът се уважава, ако уволнението бъде признато за незаконосъобразно и трудовото правоотношение се продължава такова, каквото е съществувало преди датата на незаконното уволнение. Когато обаче става въпрос за срочен трудов договор, какъвто е и договорът със срок за изпитване, който не може да бъде сключен за период по-дълъг от шест месеца, ако до влизане в сила на решението за признаване на уволнението за незаконно е изтекъл срокът на договора, то уволненият работник или служител не може да бъде възстановен на заемната преди уволнението длъжност. Затова пък може да иска всички останали последици от признаването на уволнението за незаконосъобразно.

Не без социално значение е фактът, поради който е прекратено трудовото правоотношение на даден служител или работник. Това е така, тъй като основанието за прекратяване на трудовото правоотношение се вписва в трудовата книжа на служителя и прекратяването на трудовото правоотношение в срока за изпитване навежда на мисълта, че работникът е некомпетентен да изпълнява трудовите си задължения. Последното може да е реална спънка при намирането му на последваща работа по трудов договор. Освен това, при признаване на уволнението за незаконно, работникът може да иска и обезщетение за времето, през което е останал без работа в резултат на незаконосъобразното уволнение, но за не повече от шест месеца.

Разглежданата порочна практика на работодателите за съжаление е нерядко срещана, особено при по-големи предприятия. Невинаги засегнатите работници и служители търсят интересите си в подобна ситуация, предвид факта, е най-вероятно няма да бъдат назначени на заеманата преди незаконното уволнение позиция. Това обаче не е най-същественото. На практика, когато става въпрос за безсрочни трудови договори, при които уволнението е признато за незаконосъобразно и е постановено връщане на работника или служителя на заемната преди незаконното уволнение длъжност, рядко се случва съответният работник или служител реално да пристъпи към изпълняване на трудовите си задължения, такива, каквито са били преди прекратяване на трудовия му договор. Получава се така, тъй като преди всичко става въпрос за човешки взаимоотношения, които веднъж разклатени, не могат да заздравят така както са били първоначално.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.