Кой е задължен да изгради водопровод и канализация, когато такива липсват?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Кой е задължен да...

Преди няколко години Цанко закупил празно дворно място в едно село, близо до София. Реши да си построи там малка вила, където да ходи в края на седмицата и някой и друг ден през лятото.

До парцела обаче не беше изграден водопровод и канализация. Цанко ходи неведнъж до общината, пуска моли, жалби, но отговорът беше все отрицателен – пари няма, не могат да финансират от общината изграждането на водопровод и канализация.

Цанко се видя принуден да изгради за своя сметка разклонението от главния водопровод и канализационен канал до своя имот, иначе оставаше без вода и канализация, а той чак така не си представяше да изкарва почивните си дни. Проектирането и изграждането на водопровода и канализацията не му струваха малко средства, да не говорим за усилията и разправията.

По-късно разбра, че съществува законов ред, чрез който да претендира от общината възстановяване на средствата, които е вложил в изграждането на водопроводното и канализационно отклонение до собствения му недвижим имот.

Съгласно чл. 4 , ал. 5 от Наредба № 9/2014 год. за ползването на водоснабдителните и канализационните системи, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство, водопроводните мрежи и съоръжения се изграждат от и за сметка на общините и съответните експлоатационни дружества, като при невъзможност от страна на последните да изградят необходимите мрежи, строителството може да се извърши по инициатива на физически или юридически лица, при възникнала нужда от захранване на обекти, собственост на последните.

Физически и юридически лица, собственици на обекти, по отношение на които се налага да се извърши реконструкция и ремонт на вече съществуващи мрежи, също могат да извършат необходимите строително –монтажни работи.

Когато тези физически или юридически лица изградят съответните мрежи или извършват ремонт на вече съществуващи такива за своя сметка и със свои средства, те имат право да търсят обезщетение от общината и съответните експлоатационни дружества за разходите, които са извършили във връзка с изграждането, съответно отремонтирането на мрежите.

В случая, Цанко, който е изградил водопроводно и канализационно отклонение до своя имот, е изпълнил задължение на общината, която неоснователно се е обогатила със средствата, спестени за изграждането на тези съоръжения.

В петгодишен срок от изграждането на съоръжението Цанко може да претендира възстановяване на вложените от него средства в изграждането на водопроводното и канализационното отклонение до собствения му обект.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.