Кога фактурата е достатъчна, за да се събере плащането?

  1. Блог
  2. /
  3. Търговско право
  4. /
  5. Кога фактурата е достатъчна,...

Никола имаше ЕООД чрез, което развиваше дейност. Гледаше работата да е свършена навреме и да е коректен спрямо възложителите си. Нерядко се случваше да забавят плащанията му, а имаше и случаи, в които изобщо не получаваше такива. Той обаче гонеше срокове и бързаше да изпълни това, за което се е задължил. Не му се разправяше с това да събира вземанията си спрямо некоректните длъжници. Сумите не бяха кой знае какви и затова не предприемаше нищо, за да ги събере.

Така беше доскоро. Случи се така, че през определен период от време фирмата остана без работа, а съответно и без приходи и Никола започна да се притеснява как ще изплати заплатите на работниците си. Сподели проблема си свой приятел и предприемач, с когото се познаваха от години.

Приятелят му също се беше сблъсквал с подобен род проблеми, но той беше някак си по-борбен или с по-изострено чувство за справедливост или пък, кой знае, не обичаше да го вземат за глупак, а си търсеше правата. Разказа му, че на времето и на него много често му се случвало да извърши някаква работа, за която да не му платят и понеже и той, както Никола повече се притеснявал дали ще успее да изработи възложеното качествено и в срок, не обръщал много внимание на документацията, свързана с оформянето на договорите, с които му била възлагана дадена работа. В повечето случаи изобщо не подписвал договори във връзка с това, което се задължавал да извърши, а издавал фактура за изработеното и чакал да му бъде платено.

Първия път, когато се сблъскал с проблема да не получи плащане за изработеното, наистина се притеснил, че поради липса на писмен договор, сключен с насрещната страна, няма да може да докаже вземането си и да осъди длъжника да му плати сумата за изработеното. Впоследствие обаче, от опит, установил, че фактурата, която е издал за фактурираната работа може да се приеме за доказателство за възникнало договорно отношение с насрещната страна.

Необходимо и достатъчно било във фактурата да фигурира описание на стоката по вид, стойност, начин на плащане, наименование на страните и време и място на издаване. Освен това, приятелят на Никола, разбрал още, че отразяването на подписана фактура в счетоводството на насрещната страна по спора /купувач, възложител/ като дължима и получаването на данъчен кредит, съобразно стойността ѝ, съставлява извънсъдебно признание на задължението и доказва съществуването на му. По този начин, въпреки че не разполагал с договор за извършената услуга, приятелят на Никола неведнъж успял да събере вземанията си от некоректни длъжници.

С течение на годините станал по взискателен към документацията си и следял за възложената работа да се сключват договори, което от една страна в допълнителна степен мотивирало длъжниците да плащат доброволно и своевременно, а от друга страна, било гаранция в известна степен, че ще успее да събере вземането си, дори ако се стигне до принудителното му събиране.

Никола беше усвоил умението да вижда възможност, там, където другите виждаха трудности. Приятелите и познатите му го считаха за късметлия. В действителност успехът му нямаше общо с късмета, а се дължеше на умението му да открива печеливши възможност и да ги прилага. Затова изиска неплатените фактури от счетоводството и се зае да организира разрешаването на въпроса.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.