Кога фактурата е достатъчна, за да се събере плащането

Никола имаше ЕООД чрез, което развиваше дейност. Гледаше  работата да е свършена навреме и да е коректен спрямо възложителите си. Нерядко се случваше да забавят плащанията му, а имаше и случаи, в които изобщо не получаваше такива.  Той обаче гонеше срокове и бързаше да изпълни това, за което се е задължил. Не му се разправяше  с това да събира вземанията си спрямо некоректните  длъжници. Сумите не бяха кой знае какви и затова не предприемаше нищо, за да ги събере.

 

Така беше доскоро. Случи се така, че през определен период от време фирмата остана без работа, а съответно и без приходи и Никола започна да се притеснява как ще изплати заплатите на работниците си.  Сподели проблема си свой приятел и предприемач, с когото се познаваха от години.

 

Приятелят му също се беше сблъсквал с подобен род проблеми, но той беше някак си по-борбен или с по-изострено чувство за справедливост  или пък, кой знае,  не обичаше да го вземат за глупак, а си търсеше правата.  Разказа му, че на времето и на него много често му се случвало да извърши някаква работа, за която да не му платят и понеже и той, както Никола повече се притеснявал дали ще успее да изработи възложеното качествено и в срок, не обръщал много внимание на документацията, свързана с оформянето на договорите, с които му била възлагана дадена работа. В повечето случаи изобщо не подписвал договори във връзка с това, което се задължавал да извърши, а издавал фактура за изработеното и чакал да му бъде платено.

 

Първия път, когато се сблъскал с проблема да на получи плащане за изработеното, наистина се притеснил, че поради липса на писмен договор, сключен с насрещната страна, няма да може да докаже вземането си и да осъди длъжника да му плати сумата за изработеното. Впоследствие обаче, от опит, установил, че фактурата, която е издал за фактурираната работа може да се приеме за доказателство за възникнало договорно отношение с насрещната страна.

 

Необходимо и достатъчно било във фактурата да фигурира описание на стоката по вид, стойност, начин на плащане, наименование на страните и време и място на издаване.  Освен това,  приятелят на Никола, разбрал още, че отразяването на подписана фактура в счетоводството на насрещната страна по спора /купувач, възложител/  като дължима  и получаването на данъчен кредит, съобразно стойността й, съставлява извънсъдебно признание на задължението и доказва съществуването на му.  По този начин, въпреки че не разполагал с договор за извършената услуга, приятелят на Никола неведнъж успял да събере вземанията си от некоректни длъжници.

 

С течение на годините станал  по взискателен към документацията си и следял за възложената работа да се сключват договори, което от една страна в допълнителна степен мотивирало длъжниците да плащат доброволно и своевременно, а от друга страна, било гаранция в известна степен, че ще успее да събере вземането си, дори ако се стигне до принудителното му събиране.

 

Никола  беше усвоил умението да вижда възможност, там, където другите виждаха трудности.  Приятелите и познатите му го считаха за късметлия. В действителност успехът му нямаше общо с късмета, а се дължеше на умението му да открива печеливши възможност и да ги прилага. Затова изиска неплатените фактури от счетоводството и се зае да организира разрешаването на въпроса.

Адвокат онлайн При допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон 02-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.