Наследяване на ЕТ

  1. Блог
  2. /
  3. Фирмени договори
  4. /
  5. Наследяване на ЕТ

 nasledqvaneС майка ми и брат си се явяване наследници на баща ми, който имаше ЕТ. Никой от нас не иска да  продължава дейността на ЕТ. ЕТ обаче има задължения, свързани с търговската му дейност. Какво трябва да направим?

 Ако наследниците по закон на починалия собственик на ЕТ не желаят да продължат търговската дейност на своя наследодател, не поемат предприятието и фирмата му. Обаче дори и в този случай те пак отговарят за задълженията на своя наследодател, свързани с търговската дейност на фирмата му. Това е така, тъй като имуществото на физическото лице и на едноличния търговец  са едно цяло  и отговорността на едноличния търговец не се ограничава до имуществото на фирмата му. Едноличният търговец отговаря за задължения, възникнали във връзка с търговската му дейност с цялото си  имущество, без значение дали това имущество е част от предприятието  на ЕТ, дали е лично имущество или имущество СИО, поради което и неговите наследници отговарят за тези задължения с имуществото на своя наследодател като физическо лице, без значение дали са поели предприятието на ЕТ или не.

Дори наследниците да не продължат дейността на ЕТ и да не поемат фирмата му, те ще отговарят за задълженията на своя наследодател, възникнали в резултат на търговската му дейност с цялото имущество на своя наследодател, което наследяват.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.