Наследяване на ЕТ

 nasledqvaneС майка ми и брат си се явяване наследници на баща ми, който имаше ЕТ. Никой от нас не иска да  продължава дейността на ЕТ. ЕТ обаче има задължения, свързани с търговската му дейност. Какво трябва да направим?

 Ако наследниците по закон на починалия собственик на ЕТ не желаят да продължат търговската дейност на своя наследодател, не поемат предприятието и фирмата му. Обаче дори и в този случай те пак отговарят за задълженията на своя наследодател, свързани с търговската дейност на фирмата му. Това е така, тъй като имуществото на физическото лице и на едноличния търговец  са едно цяло  и отговорността на едноличния търговец не се ограничава до имуществото на фирмата му. Едноличният търговец отговаря за задължения, възникнали във връзка с търговската му дейност с цялото си  имущество, без значение дали това имущество е част от предприятието  на ЕТ, дали е лично имущество или имущество СИО, поради което и неговите наследници отговарят за тези задължения с имуществото на своя наследодател като физическо лице, без значение дали са поели предприятието на ЕТ или не.

Дори наследниците да не продължат дейността на ЕТ и да не поемат фирмата му, те ще отговарят за задълженията на своя наследодател, възникнали в резултат на търговската му дейност с цялото имущество на своя наследодател, което наследяват.

Адвокат онлайн При допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон 02-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.