Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Наследяване на ЕТ

 nasledqvaneС майка ми и брат си се явяване наследници на баща ми, който имаше ЕТ. Никой от нас не иска да  продължава дейността на ЕТ. ЕТ обаче има задължения, свързани с търговската му дейност. Какво трябва да направим?

 Ако наследниците по закон на починалия собственик на ЕТ не желаят да продължат търговската дейност на своя наследодател, не поемат предприятието и фирмата му. Обаче дори и в този случай те пак отговарят за задълженията на своя наследодател, свързани с търговската дейност на фирмата му. Това е така, тъй като имуществото на физическото лице и на едноличния търговец  са едно цяло  и отговорността на едноличния търговец не се ограничава до имуществото на фирмата му. Едноличният търговец отговаря за задължения, възникнали във връзка с търговската му дейност с цялото си  имущество, без значение дали това имущество е част от предприятието  на ЕТ, дали е лично имущество или имущество СИО, поради което и неговите наследници отговарят за тези задължения с имуществото на своя наследодател като физическо лице, без значение дали са поели предприятието на ЕТ или не.

Дори наследниците да не продължат дейността на ЕТ и да не поемат фирмата му, те ще отговарят за задълженията на своя наследодател, възникнали в резултат на търговската му дейност с цялото имущество на своя наследодател, което наследяват.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, свържете се с нас, като използвате нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Адвокат онлайнВажно! Препоръчваме да използвата нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии