“Нямам претенции” равнозначно ли е на опрощаване

  1. Блог
  2. /
  3. Търговско право
  4. /
  5. “Нямам претенции” равнозначно ли...

“Нямам претенции” равнозначно ли е на опрощаване

Между две дружества бил сключен договор, по силата , на който едното дружество се задължило да извърши определена работа срещу възнаграждение. Плащането се извършвало поетапно, съобразно извършеното. При приключването на работата страните подписали споразумение, с която заявявали, че нямат взаимни претенции, произтичащи от сключения  между тях договор.

Впоследствие обаче изпълнителят направил сметка и установил, че полученото от него възнаграждение не съответства на извършената работа. Бил извършил работа в по-голям обем, отколкото му била заплатена, поради което въпреки подписаното споразумение, понеже бил ощетен, поискал да му бъде платена всичката работа.

Възложителят възразил, че нищо не му дължи и няма защо да обсъждат какво е извършено и дали всичко е платено при положение, че са сключили споразумение, с което изпълнителят е декларирал, че няма претенции по отношение на възложителя, произтичащи от сключения между тях договор.

Поставя се въпросът доколко постигнатото споразумение е валидно  и дали може да се приеме, че заявявайки, че няма претенции по отношение на възложителя изпълнителят е опростил дълга на последния за заплащане на извършваната работа.  Ако действително част от извършената работа от изпълнителя не му е била платена, има ли той основание да иска плащане, при положение, че писмено е заявил пред възлжителя, че няма претенции във връзка със сключения между тях договор.

За да бъде погасено едно задължение чрез опрощаване е нужно между страните да бъде постигнато съгласие относно конкретното задължение, определено по основание и размер, което се опрощава. Поради това изявление на страните, че нямат претенции относно изпълнението на договора не погасява съществуващите техни права и задължения, нито може да доведе до предварителен отказ от правото на иск, какъвто отказ е недопустим.

 За да се приеме, че е налице валидно опрощаване на дълга в горния случай, страните е трябвало да определят помежду си какъв е размерът на дължимото възнаграждение  за извършената работа и ако не е платен пълния размер на така определеното възнаграждение, изпълнителят може да опрости дълга на възложителя като заяви, че няма да търси разликата между дължимото и реално полученото. Няма ли конкретизация на дълга, не е ли посочено точно каква сума по размер се дължи и на какво основание , не може да се счита, че е извършено валдно опрощаване, на дълга само въз основа на изявлението на кредитора, че нямал претенции по отношение на длъжника.

От изложеното по-горе следва, че изявление в смисъл, че страната принципно нямала претенции, произтичащи от конкретно правоотношение, без да е посочено основанието и размерна на дълга, не е пречка тази страна да търси реално дължимото й се,защото такова изявление не съставлява редовно опрощаване на дълг.

 

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.