“Нямам претенции” – равнозначно ли е на опрощаване?

  1. Блог
  2. /
  3. Търговско право
  4. /
  5. “Нямам претенции” – равнозначно...

Между две дружества бил сключен договор, по силата, на който едното дружество се задължило да извърши определена работа срещу възнаграждение. Плащането се извършвало поетапно, съобразно извършеното. При приключването на работата страните подписали споразумение, с която заявявали, че нямат взаимни претенции, произтичащи от сключения между тях договор.

Впоследствие обаче изпълнителят направил сметка и установил, че полученото от него възнаграждение не съответства на извършената работа. Бил извършил работа в по-голям обем, отколкото му била заплатена, поради което въпреки подписаното споразумение, понеже бил ощетен, поискал да му бъде платена всичката работа.

Възложителят възразил, че нищо не му дължи и няма защо да обсъждат какво е извършено и дали всичко е платено при положение, че са сключили споразумение, с което изпълнителят е декларирал, че няма претенции по отношение на възложителя, произтичащи от сключения между тях договор.

Поставя се въпросът доколко постигнатото споразумение е валидно и дали може да се приеме, че заявявайки, че няма претенции по отношение на възложителя изпълнителят е опростил дълга на последния за заплащане на извършваната работа. Ако действително част от извършената работа от изпълнителя не му е била платена, има ли той основание да иска плащане, при положение, че писмено е заявил пред възлжителя, че няма претенции във връзка със сключения между тях договор.

За да бъде погасено едно задължение чрез опрощаване е нужно между страните да бъде постигнато съгласие относно конкретното задължение, определено по основание и размер, което се опрощава. Поради това изявление на страните, че нямат претенции относно изпълнението на договора не погасява съществуващите техни права и задължения, нито може да доведе до предварителен отказ от правото на иск, какъвто отказ е недопустим.

За да се приеме, че е налице валидно опрощаване на дълга в горния случай, страните е трябвало да определят помежду си какъв е размерът на дължимото възнаграждение за извършената работа и ако не е платен пълния размер на така определеното възнаграждение, изпълнителят може да опрости дълга на възложителя като заяви, че няма да търси разликата между дължимото и реално полученото. Няма ли конкретизация на дълга, не е ли посочено точно каква сума по размер се дължи и на какво основание, не може да се счита, че е извършено валдно опрощаване, на дълга само въз основа на изявлението на кредитора, че нямал претенции по отношение на длъжника.

От изложеното по-горе следва, че изявление в смисъл, че страната принципно нямала претенции, произтичащи от конкретно правоотношение, без да е посочено основанието и размерна на дълга, не е пречка тази страна да търси реално дължимото ѝ се,защото такова изявление не съставлява редовно опрощаване на дълг.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.