Лекарската грешка

  1. Блог
  2. /
  3. Правни съвети
  4. /
  5. Лекарската грешка

Въпросът за лекарската грешка в общия случай се поставя при допусната грешка при медицинска интервенция в резултат, на която са произлезли вреди, но това не изчерпва всички възможности…

В кои други случай може да бъда ангажирана лекарската грешка?

Отговорността е деликтна, за непозволено увреждане и за да може да бъде ангажирана, следва да бъдат установени следните предпоставки: противоправно поведение на лекаря, настъпила вреда, причинно следствена връзка между поведението и вредата, както и вина.

Вината се предполага до доказване на противното.

Тежестта на доказване на противоправното поведение, вредата и причинно следствената връзка е на пострадалото лице, а оборването на презумпцията за вина е в тежест на лекаря. Причинната връзка е онова обстоятелство, при наличието, на което обикновено настъпва даден резултат.

Въпросът за причинната връзка е един от най-трудните в делата за търсене на отговорност за лекарска грешка. Трудността идва оттам, че всеки пациент има индивидуални биологични особености и едно и също лечение може да се отрази по различен начин, приложено на различни хора.

От кого и каква отговорност може да се търси?

Ищец в тези производства е пострадалият пациент, ако е жив, съответно неговите наследници, ако в резултат на увреждането пациентът е починал. Ответниците обикновено са двама – лекарят, причинител на вредата и медицинското заведение, в което е назначен на работа.

Отговорността е солидарна: Всеки от ответниците отговаря за заплащане на пълния размер на присъденото парично обезщетение. Именно парично обезщетение е това, което може да търси пострадалото лице или неговите наследници.

/В случай че извършеното съставлява престъпление, отговорността може да бъде реализирана и по наказателен ред./

Какви са обещетенията за нанесени вреди?

Обезщетение може да се търси за претърпени имуществени и неимуществени вреди, но не и за бъдещи такива. 

Обезщетението за имуществени вреди може да се изразява в заплатени разходи за лечение, медикаменти и медицински изделия, пропуснати ползи и подлежат на доказване от страна на пострадалия.

Обезщетението за неимуществени вреди е за претърпените болки и страдания, за претърпените негативни емоции, стрес, притеснения и неудобства в резултат на увреждането.

За доказване на извършеното противоправно поведение и причинно следствената връзка между извършеното и вредата, в хода на съдебното производство се ангажират вещи лица, тъй като съдът не разполага със специални медицински познания. Задача на вещите лица е да установят факти, не и да дават правни заключения и мнение, последното е работа на съда.

За характера и интензивността на причинените болки и страдания се разпитват и свидетели. Свидетели са необходими и за доказване на преживените отрицателни емоции, стрес и неудобства от страна на ищеца.

Потенциални казуси, които могат да възникнат при определяне на Лекарска грешка

Едно от основаните възражения, което се въвежда в предмета на делото от страна на ответника е въпросът за съпричиняването на вредоносния резултат от пациента. Това възражение може да бъде направено най-късно в отговора на исковата молба. Тук следва да се съобрази и моментът, че лечението е строго индивидуален процес, който може да протече по различен начин при различните пациенти, а и ефикасността на лечението до голяма степен зависи от съдействието на пациента, като например: спазване на определен режим на хранене, приемане на предписани лекарства, извършването на назначени процедури.

Ако се окаже, че увреждането е настъпило изключително поради неспазване от страна на пациента на назначеното му от лекаря лечение, въобще не можем да говорим за лекарска грешка и в този случай няма защо да бъде ангажирана отговорността на лекаря.

В случаите, при които е допусната лекарска грешка, която е щяла да доведе до настъпването на определена вреда, но тази вреда е била значително по-сериозна, поради неспазването от страна на пациента на назначен режим на лечение, включително и при непосещение на назначени контролни прегледи, става въпрос за съпричиняване на вредата, което води до намаляване на отговорността на лекаря, но не и до пълното отпадане на същата.

Интересен момент обаче при разглеждането на въпроса за лекарската грешка е този, че отговорността на лекаря, на медицинския персонал, а оттам и на болницата може да бъде ангажирана не само когато е причинено увреждане в резултат на противоправно поведение във връзка с лечението на пациент, но в случаите, когато от медицинска страна не е налице противоправно поведение на лекарския екип.

В случай че е налице поведение, несъответстващо на това изискване, потърпевшите имат право на обезщетение за неимуществени вреди. При починал пациент това са неговите наследници, а ако пациентът е жив – право на обезщетение има самият той. Интерес представлява и това, че пострадалият пациент може да търси на собствено основание обезщетение за вреди от съзнаването на факта, че неговите страдания причиняват у близките му притеснения, болка и мъка.

Какви са задължения на лекаря и медицинския персонал?

Задължения на лекаря и на лекарския екип като цяло е да се отнасят с пациента с необходимото внимание и уважение и да зачитат правата и достойнството му, което за съжаление в нашите медицински заведения, нерядко се позабравя. Те се изразяват в следните правила:

1. На обезщетение подлежат всички вреди, които са причинени в резултат на поведение, изразяващо се в незачитане и несъобразяване с етичните правила и норми.

2. Медицинските екипи, освен компетентна и своевременна медицинска помощ, дължат на пациентите и на техните близки хуманно и добронамерено отношение, проява на разбиране и съчувствие към тяхната болка.

Отговорност на това основание от лекаря и медицинския екипи и от болничното заведение могат да търсят онези пациенти, към които е било проявено обидно унизително отношение:

  • Тук попадат многобройните случаи с родилки, които разказват за обидите и отношението, което са били принудени да понесат по време на раждане.
  • Тук попадат и случаите, в които медицинският персонал се държи грубо, неадекватно, било като директна вербална атака, било като игнориране на пациента или например оставането му да чака часове наред пред лекарски кабинет.

Има възможност да се търси обезщетение за неимуществени вреди за настъпили в резултат на неетично лекарско поведение, въпреки неговата медицинска  съобразност е ефективност.

Особеното състояние, в което се намира пациентът – неговото здравословно състояние и медицинска некомпетентност изисква спазването на специфичен стандарт на етично поведение, нарушаването на което само по себе си е посегателство върху неговата личност.

Естеството на неетичното поведение и конкретното съдържание на причинените неимуществени вреди се съобразяват при определяне на размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди.

Друг интересен момент, при който може да се ангажира отговорността на лечебното заведение и по-конкретно на неговото ръководство, са случите, при които ръководството на лечебното заведение не е успяло да създаде и поддържа вътрешен ред за осъществяване на медицинската дейност като не са взети мерки, целящи да ограничат съществуващия при всяка медицинска процедура риск за здравето и живота на пациента.

Знаейки правата си, можем да изискваме спазването им.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.