Какъв е редът за връчване на книжа на юридическо лице?

  1. Блог
  2. /
  3. Правни съвети
  4. /
  5. Какъв е редът за...

Редът за връчването на книжа и съобщения на юридическо лице е уредено в разпоредбата на чл. 50 от ГПК. Касае за случаи, в които е важно да се докаже, че  съобщенията с връчени надлежно. Това са случаите, при които документите се връчват чрез съда или чрез нотариус.

Книжата се връчват чрез съда, когато има образувано дело срещу съответното юридическо лице, а връчването чрез нотариус се извършва в случаите, когато,с оглед доказване на връчването на съобщения, се налага връчването да се извърши чрез нотариална покана. И в двата случая приложим е един и същи ред..

Каква е процедурата по връчването?

Връчването на съобщения и книжа, адресирани до ЮЛ се извършва на последния вписан адрес на лицето в търговския регистър. Именно на този адрес следва да се опита да връчи съобщението призовкаря от съда, съответно нотариуса.

В случай че при извършване на връчването връчителят установи, че лицето е напуснало адреса /установи че е било там, но вече не е и няма вписан нов адрес в  Търговския регистър/, книжата се прилагат към делото и се считат за редовно връчени с всички произтичащи от това правни последици.

В документа, който връчителят оформя във връзка с връчването, той трябва да посочи начина, по който е установил, че адресът е напуснат. Това обикновено става чрез получаване на сведения от съседи, като в случая връчителят следва да установи и самоличността и качеството на лицата, дали сведението, за да се приеме, че връчването е извършено надлежно.

Какво става, когато не се връчат…

Има обаче и случаи, при които връчителят не може да установи било ли е лицето на адреса и дали го е напуснало, а просто не може да осъществи достъп до канцеларията на юридическото лице или пък дори да осъществи такъв достъп, не намери никой, който да се съгласи да получи това съобщение.

В този случай това, което трябва да направи връчителят, за да се считат книжата за надлежно връчени, е да залепи съобщение да се яви представител на ЮЛ, за да получи книжата от съда, съответно от нотариуса. За да бъде редовно осъществено връчването чрез залепване на съобщенията е необходимо връчителят да отрази всички  извършени от него действия във връзка с връчването в надлежно съставена от него разписка за връчване.

Връчването на съобщения може да бъде от съществено значение в редица случаи и да определи изхода от даден спор.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.