Кога се прекратява трудовия договор

  1. Блог
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Кога се прекратява трудовия...

Има случаи, в които в предизвестието за уволнение са посочени едни основания за прекратяването на трудовото правоотношение от страна на работодателя, а самата заповед за уволнение се сочат съвсем други основания.

В този случай възникват съмнения на какво именно основание е прекратено трудовото правоотношение и съответно срещу какво да се брани работникът или служителят.

При несъответствие на основанията за прекратяване на трудовото правоотношение обвързващо значение има предизвестието за прекратяване на трудовото правоотношение. С изтичането на срока на предизвестие настъпва прекратяване на трудовото правоотношение, а заповедта за прекратяване само констатира настъпилото прекратяване на правоотношението. При оспорване законността на уволнението по съдебен ред, съдът следва да прецени дали са настъпили прекратителните основания, посочени в предизвестието за прекратяване, а не в заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение.

Също така, при несъответствие между изложената фактическа обстановка, поради която се прекратява трудовото правоотношение и правната квалификация, визирана от работодателя за прекратяване на правоотношението, от определящо значение са изложените фактически доводи.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.