Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Кога се прекратява трудовия договор

Кога се прекратява трудовия договор

Има случаи, в които в предизвестието за уволнение са посочени едни основания за прекратяването на трудовото правоотношение от страна на работодателя, а  самата заповед за уволнение се сочат съвсем други основания. В този случай възникват съмнения на какво именно основание е прекратено трудовото правоотношение и съответно срещу какво да се брани работникът или служителят.

При несъответствие на основанията за прекратяване на трудовото правоотношение обвързващо значение има предизвестието за прекратяване на трудовото правоотношение. С изтичането на срока на предизвестие настъпва прекратяване на трудовото правоотношение, а заповедта за прекратяване само констатира настъпилото прекратяване на правоотношението. При оспорване законността на уволнението по съдебен ред, съдът следва да прецени дали са настъпили прекратителните основания, посочени в предизвестието за прекратяване, а не в заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение.

Също така, при несъответствие между изложената фактическа обстановка, поради която се прекратява трудовото правоотношение и правната квалификация, визирана от работодателя за прекратяване на правоотношението, от определящо значение са изложените фактически доводи.


При допълнителни въпроси по темата, може да се свържете с нашата кантора онлайн, като кликнете тук или директно на телефон 02-851-12-20.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

  • Най-популярни статиии