Какво рискувам, ако тегля кредит за някой друг?

  1. Блог
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Какво рискувам, ако тегля...

„Изтегли кредит вместо мен, понеже на мен банката не ми разрешава, пък аз ще връщам парите и ще стана поръчител, за да не притесняваш. Няма да имаш никакви проблеми, защото аз ти обещавам, че ще връщам парите и ти няма да пострадаш по никакъв начин“. – Има случай, в които не можем или не искаме да откажем да направим тази услуга. Трябва обаче да  сме наясно какво рискуваме, ако се съгласим и какво да направим, ако решим да услужим и все пак да защитим интересите си доколкото е възможно.

Първо, трябва да Ви е ясно следното:

Теглите ли кредит от банката, независимо, че парите ще дадете на някой друг и няма да се възползвате от тях по никакъв начин, Вие отговаряте пред кредитора за връщането на парите и възражението. Фактът, че парите са дадени на друго лице, а не на вас не Ви освобождава от отговорност пред кредитора. Задълженото лице сте Вие.

Дори този, на когото сте дал парите да поръчителства, банката, съответно лицето, от което сте взели кредита, се снабдява с двама солидарно отговорни длъжници, но парите ги дължите Вие. На всичкото отгоре, ако се стигне до това кредиторът да си събере парите от вас, не можете да ги търсите от „поръчителя“, на когото сте ги дал, освен ако не разполагате с писмен документ от това лице, че парите са получени именно от него.

Понеже животът може да ни сблъска с всякакви несправедливости, напълно е възможна и следната ситуация: Теглите кредит като подставено лице, давате парите на „поръчителя“. Поръчителят плаща дълга и после претендира от мен възстановяване на платеното от него.

По документи всичко е изрядно – той е поръчител, което означава, че като е платил кредита на длъжника има право да иска възстановяване на всичко, което е платил от длъжника. Изглежда Ви несправедливо и безспорно е така, но в съда истината е такава, каквато бъде доказана. И ако нашият „поръчител“ е недобросъвестен, той без особени усилия би могъл да ме осъди да му платя това, което е върнал на банката. Да докажете пред съда, че парите всъщност са теглени фиктивно от ваше име, а всъщност са дадени на „поръчителя“ и съответно няма основание последният да ги търси от вас е мъчна работа.

Защо?

Защото това на практика не може да стане със свидетелски показания, особено ако става въпрос за суми над 5000 лева.

Това, което можете да направите е да действате превантивно като, ако се съгласите да теглите кредит за друг, да искате от последния издаването на така нареченото обратно писмо. Обратното писмо е изходящо, в случая от лицето, на което са дадени парите, писмено заявление, в което лицето декларира, че теглените от вас пари по кредит са получени от него или са отишли в негова полза.

Така, ако разполагате с писмен документ в горния смисъл, ако „поръчителят“ прояви недобросъвестност и поиска да търси от вас пари във връзка с отпуснатия Ви кредит, от които всъщност се е възползвал той, лесно ще можете да оборите претенциите му.

Не вярвам, че непрекъснато трябва да се съмняваме в честността на хората, с които влизаме в различни взаимоотношения. Напротив, доверието е изключителен важен фактор, за да имаме хармонични взаимоотношения и само въз основа на него могат да се градят връзки. Обаче, това не означава, че нямаме интерес да оформим отношенията си по начин, който да защитава и нашите интереси в противен случай излиза, че не се грижим добре са себе си, а ако ние не го прави – Как ще очакваме някой друг да го прави?

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.