Защита при сключване на договор за заем чрез Интернет

  1. Блог
  2. /
  3. Други съвети
  4. /
  5. Защита при сключване на...

Удобно, бързо и лесно изглежда да се вземе заем по интернет. Взимането е лесно- връщането не е весело, особено като се има предвид размера на лихвите и таксите по обслужване, които се начисляват.

Какви възражение би могъл да направи потребител, получил заем по интернет, ако се окаже в невъзможност да изплаща дълга?

Тъй като сключването на договор по интернет подлежи на регулация чрез особени предвидени правила, при оспорване на задължението за връщане на заемната сума, заемодателят следва да установи по безспорен начин конкретни обстоятелства, свързани със сключването на договора.

На първо място: Заемодателят следва да установи, че е отправил предложение за сключване на договор чрез електронни средства, като предложението е съдържало изискуемата от закона информация, отнасяща се до техническите стъпки при сключване на договора, начини на съхранение на договора при доставчика и достъпа до договора и други.

На второ място: Доставчикът трябва да докаже, че  е представил на заемателя Общите условия и съдържанието на договора, по начин, който позволява тяхната съхранение и възпроизвеждане.

Трето: Заемодателят трябва да докаже, че заемателят е направил изявление за сключване на договора.

Четвърто: Да докаже собственото си изявление, с което е потвърдил, че е приел изявлението на заемателя за сключването на договора.

Договорът се счита за сключен след като заемателят е получи изявлението на заемодателя, че счита договора за сключен.

Освен всичко изложено, необходимо е заемодателят да докаже, че банковата сметка на заемателя е била заверена с постъпилите в нея заемни средства, тъй като договорът за заем е реален договор, което означава, че за неговата валидност, е необходимо заемната сума реално да е получена от заемателя.

Дали да вземе кредит, всеки сам решава за себе си. Дали това е добър избор, е въпрос на лично мнение. Смятам, че много внимателно трябва да се вземе решение от подобен характер.

Сключването на договори за заем по интернет може да изглежда изключително лесен вариант за бързо получаване на пари, без реално да бъдат осъзнати последиците от вземането на заем и условията, при които заемната сума следва да се връща. За да се избегне именно взимането на прибързани решения и неяснотата относно постигнатите между страните договореност, законодателят е предвидил правила, само при спазването на които, заемодателят ще може да осъди заемателя да му върне заемната сума. Ако тези правила не са спазени, то заемодателят ще е в неизправност и няма да има основание да получи заемната сума обратно, заедно с начислените такси, разноски и лихви.

Има и още нещо…

Ако разпознавате себе си като заемател, сключил договор чрез интернет, при сключването, на който не са спазени упоменатите по-горе изисквания за сключване на договор по интернет, не е необходимо да бездействате и да чакате заемодателят да предяви претенции спрямо вас. Още повече, че в подобни случай се прибягва много често да услугите на фирми за събиране не вземания, чиито служители действат изключително арогантно и обикновено осъществяват телефонен тормоз.

Вместо да бездействате, можете Вие да заведете дело, за да установите, че претендираните суми не се дължат, тъй като не са спазени законово определените изисквания за сключване на договори чрез интернет. Това би бил отрицателен установителен иск за недължимост на претендираните суми, като в тежест на заемодателя ще бъде да установи наличието на всички гореизброени предпоставки при сключването на договора чрез интернет.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.