Служител, но не слуга!

  1. Блог
  2. /
  3. Договори
  4. /
  5. Служител, но не слуга!

Прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на работодателя може да стане само на изчерпателно изброените в закона основания. Те не са малко.

В случай че стане така, че работодателят неправилно посочи основанието, на което прекратява трудовото правоотношение, това би било причина за отмяната на уволнението като незаконно с всички произтичащи от това законни последици, поискани от незаконно уволнения работник или служител.

Какво нерядко прави работодателят когато иска да прекрати трудовото правоотношение на свой работник/служител?

Позовава се на това, че работникът или служителят не притежавал нужното образование или квалификация за заеманата от него позиция, поради което прекратява трудовото правоотношение. Така например, ако вече някой служител не му е удобен набързо въвежда ново изискване за заеманата длъжност – например да има професионален опит за заеманата длъжност от десет години, какъвто съответният служител няма, или пък въвежда изискване за някакъв допълнителен западен език, който служителят не знае.

Работодателят има право да въвежда допълнителни изисквания за длъжността, понеже има оперативна самостоятелност и никой не може да му разпореди какви изисквания да има към своите служители, стига да не става въпрос за длъжност, за която нормативно са определени изискванията, на които следва да отговаря служителят.

И какво прави работодателят?

Поставя изисквания за нова квалификация и/или образование и понеже служителят, който не му е удобен, не ги притежава, прекратява трудовия договор с него, именно на това основание – чл. 328, ал. 1, т. 6 /служителят не притежава нужната квалификация или образование/.

В случая обаче, ако работникът/служителят потърси правата си, уволнението следва да бъде отменено като незаконно.

Това е така, тъй като изменението на изискванията за заемната длъжност е въведено след сключването на трудовия договор. Работодателят има право да измени изискванията, на които следва да отговаря работникът или служителят за заеманата длъжност след сключването на трудовия договор и ако работникът/служителят не отговаря на тези нови изисквания, да прекрати трудовия договор.

Основанието за прекратяване на трудовия договор в случая обаче е друго.

Правилното основание е „промяна на изискванията за длъжността, ако работникът или служителят не отговарят на тях” /основание по чл. 328, ал. 1 .т. 11 КТ/, а не липсата на квалификация или образование за заемната длъжност.

На пръв поглед, на някого изложеното по-горе може да се стори формалност. Но не и на заинтересования работник или служител. Прецизността в оформянето на документите може да бъде от изключително значение и в случаи, като разглеждания, да доведе до отмяна на уволнението като незаконосъобразно.

По подобни въпроси, свързани с трудовото ни законодателство, четете статии на irinakonstantinova.com, а конкретни въпроси можете да задавате на adwirina@gmail.com или на консултация на адреса на кантората, при предварително уговорен ден и час за среща.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.