Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Може ли да се прекрати трудов договор на повече от едно основание

Може ли да се прекрати трудов договор на повече от едно основание

Един трудов договор може да бъде прекратен на повече от едно основание. Ако основанията за прекратяване са повече от едно, при оспорване законността на уволнението,  се изследва дали са налице предпоставките за прекратяване на трудовото правоотношение на всички, посочени в заповедта за уволнение основания.

Пример за прекратяване на трудовото правоотношение на повече от едно основания е случая, при който като основание за прекратяване на трудовото правоотношение е посочено съкращаване на щата, поради намаляване обема на работа.

Двете основания са самостоятелни и въз основа на всяко едно от тях може да бъде прекратено трудовото правоотношение. За да се прекрати трудовото правоотношение поради намаляване на щата, новото щатно разписание трябва да е влязло в сила към датата на прекратяване на трудовото правоотношение. За да бъде законосъобразно прекратяването на трудовото правоотношение, поради намаляване обема на работа, в тежест на работодателя е да установи обективния факт  на намаляване обема от работа.

Когато обаче в заповедта за уволнение са посочени и двете основания, а именно,че щатното разписание е намалено, поради намаляване обема на работа и на това основание се прекратява трудовия договор, в тежест на работодателя е да докаже наличието на  всички визирани от него предпоставки, сочени като основания за прекратяването на трудовия договор.При оспорване на уволнението, работодателят трябва да установи, че реално е намаляла работата преди  изменението на щатното разписание, както и че изменението на щатното разписание е свързано с намаляване на трудовите функции на уволнения служител.

Изменението на щатното разписание трябва да е влязло в сила към датата на настъпване на прекратяване на трудовото правоотношение. Най-ранният момент, в който може да бъде прекратен трудовият договор поради намаляване на щата е последният ден от действие на старото щатно разписание, за да може работодателят от деня на влизане в сила на новото щатно разписание да продължи трудовото правоотношение само с работниците, за които има предвидени щатни бройки.

При намаляването обема на работа и съкращаването на щата, работодателят има право на подбор, за да остави на работа тези работници и служители, които имат най -добра квалификация и най-добре изпълняват трудовите си задължения.  Преценката кои от работниците имат по-висока квалификация и работи по-добре подлежи на съдебен контрол в производство при оспорване на законността на уволнението. Предмет на оспорване е законността на критериите, въз основа, на които се извършва подбора и доколко същите са обективни.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, свържете се с нас, като използвате нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Адвокат онлайнНово! Вече може да запишете платена видео консултация с адвокат от кантората по Интернет.
Адвокат онлайнАктуално! Кантората работи със стандартно работно време и прием на клиенти от 9:30 до 16:30ч. в работни дни при спазване на стриктни санитарно-хигиенни мерки.
Адвокат онлайнМоже да използвате нашата популярна и предпочитана от години услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии