Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Как се учредява фондация с недвижим имот

как се учредява фондация с недвижим имотЗа да бъде учредена фондация, достатъчно е да са посочени  целите, за които се създава , както и да бъде предоставено имущество. Имуществото може да бъде парични средства, вещи, включително и недвижими имоти.

В случаите, когато предоставеното при учредяването на фондацията имущество е недвижим имот, то, за да бъде вписана фондацията в окръжния съд по седалището й, е необходимо преди това учредителният акт, с който на фондацията се предоставя в собственост недвижим имот, да бъде вписан от съдия по вписванията в  имотния регистър към Агенцията по вписвания по местонахождението на имота.

Счита се, че от момента на вписването на учредителния акт в Агенцията по вписвания, с който се предоставя недвижим имот  фондацията е придобила собствеността по отношение на имота, макар и все още фондацията да не е възникнала, тъй като все още не е вписана в окръжния съд като юридическо лице. Това положение е валидно само при хипотезата, при която е настъпило последващо вписване на фондацията в съдебния регистър, тъй като законодателят е предвидил възможност учредителят да отмени учредителния акт до възникване на фондацията. Предоставянето на имуществото е предпоставка за възникване на фондацията.

Или накратко, необходимо е първо да се впише в Агенцията по вписвания учредителния акт, с който се предоставя недвижим имот на фондацията и едва след вписването на учредителния акт, да се подаде заявление пред регистърния съд за вписване на самата фондация.

В случай, че съдия по вписванията откаже да извърши вписване на учредителния акт, с който се предоставя на фондацията недвижим имот, то отказът подлежи на обжалване по съдебен ред.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, свържете се с нас, като използвате нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Адвокат онлайнВажно! Препоръчваме да използвата нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии