Как се учредява фондация с недвижим имот?

  1. Блог
  2. /
  3. Търговско право
  4. /
  5. Как се учредява фондация...

За да бъде учредена фондация, достатъчно е да са посочени целите, за които се създава, както и да бъде предоставено имущество. Имуществото може да бъде парични средства, вещи, включително и недвижими имоти.

В случаите, когато предоставеното при учредяването на фондацията имущество е недвижим имот, то, за да бъде вписана фондацията в окръжния съд по седалището ѝ, е необходимо преди това учредителният акт, с който на фондацията се предоставя в собственост недвижим имот, да бъде вписан от съдия по вписванията в имотния регистър към Агенцията по вписвания по местонахождението на имота.

Счита се, че от момента на вписването на учредителния акт в Агенцията по вписвания, с който се предоставя недвижим имот фондацията е придобила собствеността по отношение на имота, макар и все още фондацията да не е възникнала, тъй като все още не е вписана в окръжния съд като юридическо лице.

Това положение е валидно само при хипотезата, при която е настъпило последващо вписване на фондацията в съдебния регистър, тъй като законодателят е предвидил възможност учредителят да отмени учредителния акт до възникване на фондацията. Предоставянето на имуществото е предпоставка за възникване на фондацията.

Или накратко, необходимо е първо да се впише в Агенцията по вписвания учредителния акт, с който се предоставя недвижим имот на фондацията и едва след вписването на учредителния акт, да се подаде заявление пред регистърния съд за вписване на самата фондация.

В случай че съдия по вписванията откаже да извърши вписване на учредителния акт, с който се предоставя на фондацията недвижим имот, то отказът подлежи на обжалване по съдебен ред.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.