Как се доказва степен на завършеност на сграда?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Как се доказва степен...

В момента, в който една сграда бъде построена на етап „груб строеж“, сградата или отделни самостоятелни обекти в нея – например, апартаменти, офиси, ателиета, магазини, гаражи и т.н. могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка.

До момента на изграждането на сградата на етап „груб строеж“ може да се прехвърля само правото на строеж по отношение на цялата сграда, съответно на отделни самостоятелни обекти в нея.

Как се доказва в кой момент сградата е била изградена на етап “груб строеж“?

Въпросът не е лишен от практическо приложение. Така например, ако е продадено правото на строеж по отношение, например на един апартамент в сградата, в момент, в която тя вече е била изградена на етап „груб строеж“, вместо да е прехвърлено правото на собственост по отношение на този апартамент на купувача, ще се окаже, че купувачът не е станал собственик на апартамента.

Този купувач не е закупил правото на собственост по отношение на апартамента, към момент, към който вече е можел да придобие собствеността по отношение на имота, тъй като сградата вече е  била построена  в достатъчна, според закона, степен на завършеност, а е купил нещо, което вече не можело да бъде предмет на самостоятелна сделка – правото на строеж. С две думи: платил е за нищо.

И така се поставят редица въпроси като:

Как се доказва степента на завършеност на една сграда?
Може ли това да стане чрез свидетелски показания например, или задължително е необходим документ от общинската администрация, който да удостоверява степента на завършеност на сградата?

При спор, чрез свидетели не може да се установява степента на завършеност на една сграда към даден момент. Чрез свидетелски показания не може да се докаже към даден момент дали сградата е била изградена на етап „груб строеж“ или не е била изградена.

Установяването на фактическото положение, а именно дали сградата е построена на етап „груб строеж“  може да се установи самои единствено чрез акт на общинската администрация за степента на строеж .

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.