Рефинансиране на кредити

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Рефинансиране на кредити

„Теглихме със съпругата ми кредит за закупуване на семейно жилище“– разказваше човекът срещу мен – „Оказа се така, че не можем да покриваме вноските по кредита. Наложи се да сключа нов договор за кредит за рефинансиране на задълженията по стария кредит. Този път сключих договора само от мое име. В този случай запазва ли се солидарната отговорност и на двамата със съпругата ми или за дълга по рефинансирания банков кредит отговарям само аз? “

Отговорът на така поставеният въпрос е следният:

Съпрузите отговарят солидарно за заплащането на задължения, поети от единия или от двамата съпрузи, които средства служат за задоволяването на общи на семейството нужди.

Когато по време на брака единият съпруг е поел парично задължение по банков кредит, за да погаси с получените средства предходни парични задължения, за които и двамата съпрузи отговарят солидарно, то новото парично задължение по банковия кредит във всички случаи също е поето за общи нужди на двамата съпрузи /за погасяване на техни общи задължения/, поради което и двамата съпрузи остават солидарно отговорни.

Ето защо в случая, независимо, че съпругът беше изтеглил само от свое име банков кредит и двамата със съпругата му отговаряха солидарно за връщането на заемната сума, тъй като изтеглената сума служеше за погасяване на дълг, който е поет за удовлетворяване на семейни нужди.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.