Разваляне на договор

  1. Блог
  2. /
  3. Договори
  4. /
  5. Разваляне на договор

Разваляне на договор се допуска при съществено неизпълнение на задължение по договор на една от страните. Развалянето може да се извърши от страната, която точно е изпълнила задължението си. Когато се касае за договор, с който се прехвърлят вещни права или когато има частично изпълнение, развалянето се извършва по съдебен ред. В останалите случаи развалянето става извънсъдебно чрез едностранно уведомление от изправната до неизправната страна.

При разваляне на договора, казва законът, всяка от страните по договора следва да върне на другата страна това, което е получила по договора. Целта е да се възстанови правното и фактическото положение такова, каквото е било преди сключването на договора.

Какво още обаче може да търси страната, която е била коректна и добросъвестно е изпълнявала задълженията си по договора?

Тази страна може да търси още и обезщетение за вреди, настъпили в резултат на неизпълнението на насрещната страна. Обезщетение може да се търси за имуществени и неимуществени вреди. Вредите могат да се изразяват в претърпени загуби и/или пропуснати ползи. Вредите следва да бъдат доказани от страната, която твърди, че ги е претърпяла.

Може да се търси и неустойка, стига да е договорено плащането на такава в случай на разваляне на договора, поради неизпълнение.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.