Какво да направим със записа на заповед, ако платим задължението по него

  1. Блог
  2. /
  3. Договори
  4. /
  5. Какво да направим със...

Срещу един мой клиент беше издаден запис на заповед за сумата от 5000 лева.
Той дължеше тази сума и искаше да плати. Опасяваше се дали, въпреки че е платил задължението може кредиторът да има някакви претенции срещу него и най-вече при спор, как би могъл да докаже плащането.

Кредиторът беше готов да му върне записа на заповед и толкова.

Друг документ за извършеното плащане не искаше да издаде. Отношенията между страните се влошаваха все повече и повече и спорът вече имаше личностен характер. Всякакви опити за запазване на добрия тон оставаха без положителни резултати.

Кредиторът му хвърли записа на заповед и каза, че щом като му е върнал документа за вземането, не вижда какво още да пише, че му било платено.

На какво се позовваше това решение на кредитора?

Позоваваше се на нормата на чл. 109 от ЗЗД, в която се казва, че задължението се счита за погасено, ако документът се намира у длъжника, освен ако не се докаже, че не му е бил доброволно предаден. Тъй като кредиторът доброволно предавал документа, не знаел какво повече се иска от него и защо така излишно се усложнявали нещата.

Кредиторът щеше да бъде напълно прав, ако обаче вземането не се основаваше на издаден запис на заповед. В този случай, нещата стоят по малко по-различен начин, макар и застъпеното от кредитора становище да звучеше логично. Нормативната уредба относно записа на заповед се съдържа в Търговския закон и там се предвидени особени, в сравнения с общите, уредени в ЗЗД, правила.

Съгласно чл. 492 от ТЗ е предвидено, че за да бъде установено по безспорен начин, че задължението по записа на заповед е изплатено, следва не само записът на заповед да е предаден /върнат/ на длъжника, но и върху самия запис на заповед да е отбелязано извършеното плащане. Законът е категоричен по този въпрос. Не случайно в нормата на чл. 492 е употребен съюзът „и“ , тоест законодателят е въвел като изискване за установяване на обстоятелството, че дългът по запис на заповед е погасен, както ценната книга да бъде върната на длъжника, така и върху същата да бъде извършено отбелязване, че дългът е платен. Или с други думи предаването на запис на заповед на длъжника, без да е извършено отбелязване на плащането по него, не доказва погасяването на дълга.

Ето защо, ако плащате задължение по запис на заповед, искайте, освен да Ви бъде върнат записа на заповед, кредиторът още да отбележи върху него, че дългът е платен.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.