Пари на заем

  1. Блог
  2. /
  3. Договори
  4. /
  5. Пари на заем

Договорът за заем е реален договор, което означава, че за да произведе действие, е необходимо заемодателят реално да предаде заемната сума на заемателя. Същевременно с цел доказването му, е необходимо да бъде сключен в писмена форма. 

Често, вместо страните да сключат договор за заем, в който подробно да са посочените правата и задълженията на страните, се издават само разписки за получените суми, с което се поставя въпросът дали разписката, ако в нея е записано, че се дават заемни пари е достатъчно доказателство за сключване на договор за заем и съответно може ли въз основа на така оформен документ, при спор, заемодателят да търси възстановяване на заемната сума.

Каква е практиката?

В съдебната практика се приема, че такава разписка е достатъчно основание да се търси връщане на заемна сума.

Когато съдът е сезиран с иск за връщане на дадени в заем пари, заемодателят трябва да установи постигнатото съгласие между страните за предаване на една сума при поето задължение за връщането ѝ, както и фактът на предаване на сумата.

И двата факта могат да бъдат установени с разписка. Ако е съставена разписка за предаване на суми, съдържаща подпис на получателя с означено основание, тя е доказателство за получаването на сумата на означеното в документа основание.

Разходен касов ордер за предаване на определена сума пари, който съдържа подпис на получилия сумата и посочено основание за предаването ѝ “заемни средства”, също е достатъчно доказателство за сключен договор за заем.

Интересен е и следния въпрос…

Дали е допустимо търговец, който не е кредитна или финансова институция и не извършва кредитна дейност по занятие, да предостави в заем суми на друго лице.

И на така поставеният въпрос отговорът е положителен. Това е така, тъй като предмета на дейност на търговските дружества не се ограничава от завения за вписване предмет на дейност в Търговския регистър, а от името на търговското дружество могат да извършват и други дейности, стига да не са забранени от закона.

3а извършване на кредитна дейност по занятие законодателството поставя някои допълнителни изисквания, но това не означава, че търговците не могат да предоставят пари в заем. Заемът е договор на облигационното право, за сключването на който не се изисква специална правоспособност, нито законодателството поставя допълнителни условия за валидността му, когато заемодателят по него е търговско дружество. Кредитирането на трети лица по занятие със средства, събрани с влогонабиране, е дейност, подчинена на специални изисквания, но предоставянето в заем от търговец на собствени средства не е такава дейност и може свободно да се извършва.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.