Много разноски за заповед за изпълнение

  1. Блог
  2. /
  3. Договори
  4. /
  5. Много разноски за заповед...

При получаване на заповед за изпълнение има случаи, в които няма смисъл да се възразява срещу дълга, а е по-добре да се плати задължението, за да не се водят дела, по които като краен резултат е най-вероятно длъжникът да бъде осъден, в който случай ще му бъдат възложени и разноските, направени от насрещната страна по делото.

Когато длъжникът получи заповед за изпълнение, не е доволен, че освен дълга, кредиторът изисква да му бъдат заплатени и разноските, които е направил за издаване на заповед за изпълнение.

В някой случай длъжникът има интерес да обжалва заповедта за изпълнение в частта за разноските – това са случаите, при които разноските са прекомерни спрямо дълга.

В други случаи нямат интерес от обжалване, защото разноските са съобразени с размера на дълга и тогава често хората поставят въпроса:

„Какво ще стане, ако платя само задължението, не и разноските по делото?”

Ето какво може да стане:

Ако кредиторът е получил плащане на дълга, но не и на разноските, които е извършил, за да се снабди със заповед за изпълнение срещу длъжника, кредиторът няма правен интерес да предяви иск само за разноските, които е направил, защото не може да се води самостоятелно дело за разноски, а въпросът за разноските се определя съобразно крайния изход от спора.

Ако все пак кредиторът предяви самостоятелен иск за разноските, искът следва да бъде отхвърлен. Кредиторът обаче може да поиска издаването на изпълнителен лист от съда, който е издал заповедта за изпълнение само за разноските.

Среща се и следния случай:

Длъжникът подава възражение срещу заповедта за изпълнение, но след това размисля и плаща. Плаща само главното задължение, не и разноските по заповедното производство. В този случай кредиторът може да иска издаването на изпълнителен лист за разноските само до изтичането на едномесечен срок от датата, на която съдът го е уведомил, че длъжникът е възразил.

След изтичане на този срок, ако искът за установяване на вземането не бъде предявен, издадената заповед за изпълнение подлежи на обезсилване, включително в частта за разноските.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.