Запор върху заплата, получавана по банкова сметка

  1. Блог
  2. /
  3. Топлофикация
  4. /
  5. Запор върху заплата, получавана...
bankomat-ne

Това е историята на г-н Иванов, ще го нарека така, макар и да не е истинското му име, по етични съображения, тъй като е възможно лицето да не желае да бъде разкривана истинската му самоличност.

И така в събота сутринта г-н Иванов решава да изтегли пари от банкомат, за да си купи цигари, кафе и вестник, когато с изненада установява, че средствата по банковата му сметка са изцяло запорирани. Опитва на няколко банкомата, но без успех. Започва трескаво да мисли каква може да е причината за това. Преди два дни работодателят му е превел заплатата. Освен това по банковата му сметка бяха натрупани суми от предишни заплати, които беше получил и които не беше успял да похарчи изцяло. По негови сметки в банката трябваше да има солидна сума пари.

Вярно, че имаше някакви задължения – май бяха за парното. Спомни си, че имаше дело, по което в крайна сметка го бяха осъдили да плати една част от дълга, който Топлофикация претендираше от него, а другата част беше отпаднала. После обаче никой не го потърси и той реши, че са го „забравили“.

После г-н Иванов се прибра вкъщи и седна пред компютъра, за да потърси информация как да защити правата си. Разбра от всичко прочетено, че каквито и задължения да има, заплатата му може да бъде запорирана само до определен размер, което за него означаваше, че все с някаква сума трябваше да разполага. Постъпленията по банковата му сметка бяха от заплата. Заплатата му не беше ниска, а и той не харчеше никога цялата, преди да е получил новата. Ето защо, разсъждаваше той, трябваше да може да разполага с някаква сума. Но не разполагаше. Г-н Иванов се объркваше все повече и повече. Ядоса се и заради това, че беше съботен ден и осъзна, че нищо не можеше да направи поне до понеделник, въпреки че се чувстваше ощетен.

В понеделник сутринта отишъл право при съдебния изпълнител, за да търси правата си. Изискал незабавно да му бъде отблокирана сметка и да му бъдат върнати парите и след като охраната едва не го изгонила от офиса на съдия изпълнителя, дойде за съвет.

След като ми разказа за случилото се, му обясних какви са правата му.

Накратко, последната заплата можеше да бъде отчасти възстановена. Сумите по преведените преди това заплати, които г-н Иванов не беше похарчил, обаче нямаше основание да бъдат възстановени, тъй като те вече имаха характер на депозит, срещу който съдебният изпълнител можеше да насочи принудителното изпълнение.

Налагането на запор върху банковата сметка на длъжника…

По която той получава заплата или друго възнаграждение за труд, включително и пенсия, не прави тези постъпления изцяло секвестируеми, което означава, че съдебният изпълнител не може да удържи изцяло тези пари.

Съдебният изпълнител може да удържи само парите, които са били налични по сметка преди постъпването на последното плащане, тъй като това са спестявания на длъжника. По принудителен ред не може да бъде удържана само част от последното извършено плащане. Натрупаните преди да е постъпила последната заплата пари могат да бъдат удържани.

Последната заплата отчасти можеше да бъде възстановена на г-н Иванов.

За целта той трябваше да се снабди с извлечение от банковата си сметка, което да бъде представено на съдебния изпълнител, от което извлечение последният щеше да установи, че сумите, които постъпват по банковата сметка съставляват възнаграждение за труд.

Едва от момента, в който съдебният изпълнител бъде уведомен за произхода на парите, за него възниква задължение да събере незабавно информация от банката за източника на възнаграждението за труд и информация от работодателя за размера на възнаграждението след приспадане на дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски и да върне на длъжника несеквестируемата част от възнаграждението.

Какво се случва с парите преведени преди последната заплата?

Що се отнася обаче до преведените пари преди последната заплата, които не са похарчени от длъжника и са налични по неговата банкова сметка, то тези суми, независимо, че са заплати не са несеквестируеми и съдебният изпълнител може да насочи принудителното изпълнение срещу тях. Срещу наличността по сметка, натрупана преди последното плащане, съдебният изпълнител може да насочи изпълнението, тъй като се приема, че това са спестявания на длъжника. По принудителен ред не може да бъде удържана само съответната част от последната заплата. Ако само част от заплатата е запорирана, може да изчислите колко ще ви отддърат от заплатата чрез този калкулатор на запор.

Ето защо, г-н Иванов, като е знаел, че дължи определена сума, още повече, че е било образувано съдебно производство във връзка с тази сума, е следвало да предприеме някакви действия от своя страна, независимо, че му се е струвало че кредиторът го е „забравил“. Най-малкото е можел да запази полученото по банков път, но непохарчено трудово възнаграждение, като го изтегли от банковата си сметка.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.