Риск при закупуването на недвижим имот на публична продан

  1. Блог
  2. /
  3. Имоти
  4. /
  5. Риск при закупуването на...

Атрактивно е да се закупи имот на публична продан, поради факта, че е възможно да бъде придобит имот за цена, много по-ниска от пазарната такава.

Същевременно обаче публичната продан е деривативен способ за придобиване на собствеността, което означава, че продавачът може да прехвърли на купувача точно толкова права на купувача, с колкото разполага и нищо повече, независимо, че проданта се извършва чрез съдебен изпълнител.

Какви рискове крие закупуването на имот при публична продан?

Ако например на публична продан бъде продаден един имот, а продавачът е притежавал само част от този имот, то и купувачът ще е придобил само частта на продавача, не и собствеността по отношение на целия имот.

Рискът съществува най-вече при имоти, придобити по време на брака само на името на единия съпруг. Така придобитият имот, става съпружеска имуществена общност /стига да не е избран режим на разделност или сключен брачен договор, който изключва това положение/. Тоест имотът става собственост и на двамата съпрузи, независимо че по документи фигурира само името на единия. Не е невъзможно в този случай за личен дълг на единия съпруг да бъде изнесен на публична продан целият имот. Това би могло законосъобразно да стане само при писмено съгласие на съпруга-недлъжник.

Не е изключено обаче такова съгласие да липсва, а на публична продан да бъде изнесен целия имот.

Ако това се случи, купувачът ще придобие по силата на извършената публична продан само частта на съпруга- длъжник, без значение дали се продава целия имот. Другата половина от имота остава собствена на съпруга – недлъжник, нищо, че на публична продан е бил изнесен целият имота. Ще се окаже, че купувачът е платил цена за целия имот, а е придобил само половината.

Ето защо дори, когато става въпрос за придобиване на недвижим имот на публична продан, е необходимо да се направят проверки относно собствеността по отношение на имота. Вярно е, че имотът се продава чрез и би трябвало собствеността да е проверена, но ако поради някакъв пропуск се окаже, че не на всичко е обърнато внимание, което е напълно реалистично, и то дори не поради умисъл, а по грешка, би могло да се окаже, че купувачът е платил за едно, а е получил съвсем друго.

За да се избегнат всички такива нежелателни последици е преоръчително своевременно да се проверят документите за собственост и в случаите, когато недижим имот се продава на публична продан.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.