Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

РИСК ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН

РИСК ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН

Атрактивно е да се закупи имот на публична продан, поради факта, че е възможно да бъде придобит имот за цена, много по-ниска от пазарната такава.

Същевременно обаче публичната продан е деривативен способ за придобиване на собствеността, което означава, че продавачът може да прехвърли  на купувача точно толкова права на купувача, с колкото разполага и  нищо повече, независимо, че проданта се извършва чрез съдебен изпълнител.

 Ако например на  публична продан бъде продаден един имот, а продавачът е  притежавал само част от този имот, то и купувачът ще е придобил само частта на продавача, не и собствеността по отношение на целия имот.

Рискът съществува най-вече при имоти, придобити по време на брака само на името на единия съпруг. Така придобитият имот, става съпружеска имуществена общност /стига да не е избран режим на разделност или сключен  брачен договор, който изключва това положение/. Тоест имотът става собственост и на двамата съпрузи, независимо че по документи фигурира само името на единия. Не е невъзможно в този случай за личен дълг на единия съпруг да бъде изнесен на публична продан целият имот. Това би могло законосъобразно да стане само при писмено съгласие на съпруга-недлъжник.

Не е изключено обаче такова съгласие да липсва, а на публична продан да бъде изнесен целия имот. Ако това се случи, купувачът ще придобие по силата на извършената публична продан само частта на съпруга- длъжник, без значение дали се продава целия имот. Другата половина от имота остава собствена на съпруга – недлъжник, нищо, че на публична продан е бил изнесен целият имота. Ще се окаже, че купувачът е платил цена за целия имот, а е придобил само половината.

 Ето защо дори когато става въпрос за придобиване на недвижим имот на публична продан, е необходимо да се направят проверки относно собствеността по отношение на имота.  Вярно е, че имотът се продава чрез

 и би трябвало собствеността да е проверена, но ако поради някакъв пропуск се окаже, че не на всичко е обърнато внимание, което е напълно реалистично, и то дори не поради умисъл, а по грешка, би могло да се окаже, че купувачът е платил за едно, а е получил съвсем друго.

За да се избегнат всички такива нежелателни последици е  преоръчително своевременно да се проверят документите за собственост и в случаите когато  недижим имот се продава на публична продан.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, свържете се с нас, като използвате нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Адвокат онлайнВажно! Препоръчваме да използвата нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии