За записа на заповед и причината за неговото издаване

  1. Блог
  2. /
  3. Договори
  4. /
  5. За записа на заповед...

Записът на заповед обикновено се издава, за да обезпечи изпълнението на поето задължение по конкретно правоотношение. При неплащане на задължението на падежа, посочен в записа на заповед, кредиторът може да предприеме действия за принудително събиране на дълга.

В случай че длъжникът оспори дължимостта на сумата по записа на заповед, който е издал, се установява по съдебен ред дали сумата действително се дължи или не.

Какво е Запис на заповед?

Това е абстрактна сделка, което означава, че за да се дължи сумата, която издателят на записа на заповед се е задължил да плати, не е необходимо да се установява правоотношението, поради което длъжникът се е задължил.

Длъжникът обаче може да възрази, че дължи сумата, като наведе твърдения за правоотношенията, във връзка, с което се е задължил да плати сумата и установи, че не дължи сумата по това правоотношение.

Например: Издаден е запис на заповед за обезпечение на задължението на длъжника да върне заемна сума, която е получил по договор за заем с кредитора, в полза, на когото е издал записа на заповед. Длъжникът обаче твърди, че не е получил никакви пари на заем, поради, което не дължи плащане по записа за заповед, издаден, за да обезпечи задължението му да върне сумата по договора за заем.

Ако в хода на съдебното производство бъде установено, че пари назаем не са били давани, то ще липсва основание да бъде върната сума, която не е давани съответно кредиторът няма да получи плащане, нищо че притежава запис на заповед, издаден от длъжника. В съдебното производство, предмет на установяване ще бъде съществуването на вземането, във връзка, с което е издаден записа на заповед, ако са наведени твърдения за съществуване на правоотношението, във връзка, с което е издаден записът на заповед.

Във връзка с възраженията, които длъжникът – ответник може да направи, за да бъде отхвърлена претенцията на кредитора – ищец за заплащане на сумата по записа на заповед, интересен е въпросът относно възражението за погасителна давност по отношение на вземането, основаващо се на самия запис на заповед и каузалното правоотношение във връзка, с което е издаден записа на заповед.

В разглеждания по-горе пример относно записа на заповед, обезпечаващ изпълнението на задължението на заемателя да върне сумата по договор за заем, длъжникът би могъл да направи възражение, че задължението му е погасено по давност. Въпросът се поставя относно това…

За коя давност става въпрос?

За тази, с която се погасява задължението по самия запис на заповед, която е тригодишна или за давността, с която се погасява задължението на длъжника по каузалното правоотношение, за обезпечението, на което е издаде записа на заповед – в разглеждания пример – задължението за връщане на заемната сума, давността за което е петгодишна.

И за двете положение има логични обяснения, още повече предвид факта, че при направено възражение от страна на длъжника или наведени твърдения от страна на ищеца, на установяване подлежи и каузалното правоотношение във връзка, с което е предявен иска и че в този случа предмет на доказване е съществуване на вземането, за обезпечението на което е издаден записа на заповед.

От друга страна изрично е предвидено, че вземането по запис на заповед се погасява с изтичането на тригодишна давност.

В крайна сметка, коя е?

Надделява схващането, че при претенция за заплащане на сума по издаден запис на заповед, обезпечаващ изпълнението на задължение по каузално правоотношение, давността, с която се погасява вземането е тригодишна, независимо, че давността, с която се погасява задължението по каузалното правоотношение може да бъде друга. Това е така, понеже ищецът – кредитор е упражнил правата си по записа на заповед, за което е предвиден специален и облекчен ред.

В случай че вземането по записа на заповед е погасено по давност, но не е погасено вземането по давност по каузалното правоотношение, то за кредитора остава открита възможността да установява и да събира вземането си по установения за това обред, като трябва да доказва иска си и не може да се ползва с облекчения ред, предвиден за събиране на вземане по издаден запис на заповед.

Ако кредиторът, все пак, предяви исканията си въз основа на издадения в негова полза запис на заповед, рискува претенцията му да бъде отхвърлена въз основа на правопогасяващо възражение на ответника за изтекла погасителна давност на вземането по записа на заповед.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.