Може ли да се продава паркомясто?

Може ли паркомясто да бъде предмет на покупко-продажба или друга разпоредителна сделка?

По този въпрос има постановена задължителна съдебна практика, съгласно която паркомястото, тъй като не съставлява самостоятелен обект, не може да бъде предмет на отделна разпоредителна сделка.

Това становище е застъпено в решения като в Решение № 53 от 08.05.2009 г. по гр. д. № 5871/2007 г., І Г.О., Решение № 1159 от 30.12.2008 г. по гр. д. № 3834/2007 г., ІІІ Г.О. и Решение № 222 от 30.03.2010 г. по гр. д. № 4076/2008 г., ІV Г.О. и по този въпрос няма колебания.

Паркомястото не може да бъде предмет на отделна разпоредителна сделка, но то все пак може да се прехвърля.

Как може да стане това?

Паркомястото може да се прехвърля като прилежаща част когато се прехвърля друг самостоятелен обект, заедно с прехвърлянето на идеални части от правото на собственост върху терена. Например апартамент в сграда в режим на етажна собственост може да се прехвърли заедно с идеални части от правото на собственост върху мястото, в което е построена сградата, заедно с прилежащо паркомясто към апартамента. По този начин заедно с основния имот, който се придобива, в случая апартамент, може да се придобие и паркомясто.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.