Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Може ли да се продава паркомясто

parking-multi-storey-car-parkМоже ли паркомясто да бъде предмет на покупко-продажба или друга разпоредителна сделка? По този въпрос има постановена задължителна съдебна практика, съгласно която паркомястото, тъй като не съставлява самостоятелен обект, не може да бъде предмет на отделна разпоредителна сделка. Това становище е застъпено в решения като в Решение № 53 от 08.05.2009 г. по гр. д. № 5871/2007 г., І Г.О., Решение № 1159 от 30.12.2008 г. по гр. д. № 3834/2007 г., ІІІ Г.О. и Решение № 222 от 30.03.2010 г. по гр. д. № 4076/2008 г., ІV Г.О. и по този въпрос няма колебания.

Паркомястото не може да бъде предмет на отделна разпоредителна сделка, но  то все пак може да се прехвърля. Как може да стане това?  – Паркомястото може да се прехвърля като прилежаща част когато се прехвърля друг самостоятелен обект, заедно с прехвърлянето на идеални части от правото на собственост върху терена. Например,  апартамент в сграда в режим на етажна собственост може да се прехвърли заедно с идеални части от правото на собственост върху мястото, в което е построена сградата, заедно с прилежащо паркомясто към апартамента. По този начин заедно с основния имот, който се придобива, в случая апартамент, може да се придобие и паркомясто.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, свържете се с нас, като използвате нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Адвокат онлайнНово! Вече може да запишете платена видео консултация с адвокат от кантората по Интернет.
Адвокат онлайнАктуално! Кантората работи със стандартно работно време и прием на клиенти от 9:30 до 16:30ч. в работни дни при спазване на стриктни санитарно-хигиенни мерки.
Адвокат онлайнМоже да използвате нашата популярна и предпочитана от години услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии