Кога се отменя констативен нотариален акт?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Кога се отменя констативен...

Констативен нотариален акт, за който се признава за собственик титуляра на акта по отношение на даден недвижим имот може да бъде отменен по съдебен ред. Това може да стане в само в производство по предявен установителен или осъдителен иск срещу титуляра на акта по отношение на имота, но не и в самостоятелно производство.

Отмяната на констативният нотариален акт може да бъде единствено последица от успешно проведен иск за собственост, но е недопустимо да се води самостоятелно исково производство за отмяна на самия нотариален акт като документ.

Лицето, което оспорва титулярът на констативния акт да е собственик на имота или твърде, че той е собственик на имота, както и лицето, което съди титуляра на констативния акт да му предаде владението по отношение на имота, предмет на констативния акт, следва да докаже правата си по отношение на недвижимия имот. Негова, а не на титуляра по нотариалния акт, е доказателствената тежест. При оборване на констатираните в нотариалния акт обстоятелства, констативният нотариален акт ще бъде отменен. Отмяната му ще се явява последица от уважаването на иска за собственост.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.