Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Кога се отменя констативен нотариален акт

Кога се отменя констативен нотариален акт

Кога се отменя констативен нотариален акт

Констативен нотариален акт, за който се признава за собственик титуляра на акта по отношение на даден недвижим имот може да бъде отменен по съдебен ред. Това може да стане в само в производство по предявен установителен или осъдителен иск срещу титуляра на акта по отношение на имота, но не и в самостоятелно  производство. Отмяната на констативният нотариален акт  може да бъде единствено  последица от успешно проведен иск за собственост, но е недопустимо да се води самостоятелно исково производство за отмяна на самия нотариален акт като документ.

 Лицето, което оспорва титулярът на констативния акт да е собственик на имота или твърде, че той е собственик на имота, както и лицето, което съди титуляра на констативния акт да му предаде владението по отношение на имота, предмет на  констативния акт,  следва да докаже правата си по отношение на недвижимия имот. Негова, а не на титуляра по нотариалния акт, е доказателствената тежест. При оборване на констатираните в нотариалния акт обстоятелства,  констативният нотариален акт ще бъде отменен. Отмяната му ще се явява последица от уважаването на иска за собственост.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, свържете се с нас, като използвате нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Адвокат онлайнНово! Вече може да запишете платена видео консултация с адвокат от кантората по Интернет.
Адвокат онлайнАктуално! Кантората работи със стандартно работно време и прием на клиенти от 9:30 до 16:30ч. в работни дни при спазване на стриктни санитарно-хигиенни мерки.
Адвокат онлайнМоже да използвате нашата популярна и предпочитана от години услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии