Сам извърших ремонт на общ имот

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Сам извърших ремонт на...

Скоро имах следния казус: двама братя притежават един общ имот по наследство – къща в покрайнините на София. Тази съсобственост обаче беше станала причина за имуществени спорове помежду им, вследствие на което отношенията им се бяха влошили до такава степен, че не си говореха, а за някакви нормални роднински отношения изобщо не можеше да става и дума. Най-доброто решение беше да успеят да се спогодят и да решат как да уредят отношенията си, но предвид липсата на комуникация това се оказа много трудно.

Единият от двамата реши да заведе дело за делба, понеже неяснотата в имуществените отношения по повод къщата му беше дотегнала, макар и да беше наясно, че решаването на спора по съдебен ред може да отнеме години.

Този същият брат беше извършил през годините значителни ремонтни дейности и подобрения в къщата. Беше поправил за своя сметка покрива на къщата, който течал, което му струвало доста скъпо, като неговият брат не беше участвал с никакви средства при извършването на тази поправка. Ремонтът беше извършен преди около седем години и сега братът, който беше инициирал делото за делба и който беше заплатил за ремонта се чудеше дали ще може да получи някакви пари от другия съсобственик във връзка с извършения ремонт. Притесненията му, че няма да получи нищо идваха най-вече от обстоятелството, че ремонтът беше извършен толкова отдавна. Притесняваше се, че вземането му спрямо другия съсобственик във връзка с извършения ремонт е погасено по давност и претенцията му лесно ще може да бъде отхвърлена само на това основание.

Въпросът обаче нямаше толкова просто решение. Вярно е, че горепосочените вземания се погасяват с петгодишна давност. Спорният момент се касае до това от кой момент започва да тече тази погасителна давност в случаи, като описания.

В случая не е за пренебрегване фактът, че спорът е относно подобрения в имот, който обаче е съсобствен, а не за какъв да е имот. Когато става въпрос за подобрения, извършени в съсобствен имот, давността, с която се погасява вземането на извършилия подобренията съсобственик спрямо друг съсобственик започва да тече не от датата на извършване на подобренията, а от датата на поканата за заплащане на тези подобрения.

Тъй като в случая съсобственикът, извършил подобренията в имота не беше искал до момента от другия съсобственик заплащане на подобренията, съобразно дела от съсобствеността, то и давността за тези вземани не беше започнала да тече.

Давността за вземания във връзка с подобрения, извършени в съсобствен имот започва да тече от момента на поканата, отправена от извършилия подобренията съсобственик, до другия съсобственик. Тази покана може да бъде отправена чрез нотариална покана, с цел доказването ѝ, или със самата искова молба.

Относно конкретизацията на претенцията – какво точно има право да получи извършилият подобренията съсобственик – дали част от средствата, вложени в ремонта или увеличената стойност на имота, вследствие извършените ремонтни дейности, ако тази стойност надвишава вложените в ремонта средства е от значение какво е било поведението на другия съсобственик.

Ако другият съсобственик се е противопоставил на извършването на подобренията, то спорът се урежда по правилата на неоснователното обогатяване и извършилият подобренията съсобственик има право на по-малката сума измежду вложените средства в ремонта и увеличената стойност на имота вследствие на извършените подобрения.

В случай че липсва противопоставяне от страна на другия съсобственик, тогава спорът се урежда по правилата на водене на чужда работа без пълномощие и извършилият подобренията съсобственик има право на по-голямата сума измежду вложените средства в ремонта и увеличената стойност на имота, вследствие на извършените подобрения.

По-важното в случая е обаче,, че извършилият подобренията съсобственик има право да получи плащане за тях от другия съсобственик, макар и подобренията да са били извършени преди повече от пет години. В случая това е така, тъй като се касае за подобрения, извършени в съсобствен имот, а за тях давността започва да тече не от момента на извършването им, а от момента на поканата същите да бъдат заплатени. Поканата може да бъде отправена и със самата искова молба.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.