Срокове за оспорване и установяване за бащинство

  1. Блог
  2. /
  3. Договори
  4. /
  5. Срокове за оспорване и...

Два са основните проблеми, свързани с установяване кой е бащата на едно дете.

По закон се счита, че баща на едно дете е съпругът на майката. Тази презумпция може и да не отговаря на действителното положение. Затова майката, нейният съпруг и детето имат право по съдебен ред да установят, че това не е вярно. За съпругът на майката това право съществува до изтичането на една година от узнаването за раждането.

За майката правото съществува до изтичане на една година от раждането, а за детето, съгласно чл. 62, ал. 4 от СК, – до изтичането на една година от навършването на пълнолетие.

Когато едно дете е малолетно…

Правните действия които се извършват от негово име, се извършват от името на неговия законен представител, затова възниква въпросът дали е възможно майката, в качеството си на законен представител на своето дете да заведе иск, за да установи от името на детето, че нейният съпруг не е биологичен баща на детето.

По този въпрос имаше различни схващания.

Някои юристи считаха, че това е възможно, а други, че правото на детето да оспори произхода от своя баща е строго лично и затова майката не може от името на своето дете да предяви такъв иск. Сега вече различните виждания по този въпрос са преодолени. С тълкувателно решение на ВКС се приема, че само и единствено детето може да предяви иск, за да оспори, че съпругът на майката не е негов баща, като за детето този иск възниква от  навършване на пълнолетие и се прекратява с изтичането на една година от навършването на пълнолетие. Само детето може да направи личната преценка дали да предяви такъв иск или не, а неговия законен представител няма право от името на детето, докато то е малолетно, да оспорва произхода на детето от негови баща.

Така даденото разрешение навежда на размисли и относно сроковете за установяване на произхода на едно дете от бащата и възможността този иска да се води от името на детето чрез неговия законен представител.

Какво гласи закона?

Съгласно чл. 69 от СК произходът от бащата може да се установява от майката в тригодишен срок от раждането на детето и от детето в срок от три години от навършването на пълнолетие. Поставя се въпросът дали предвид горните изводи, майката като законен представител на детето, може от негово име да води иска за бащинство преди детето да е навършило пълнолетие или срокът, в който детето може да предяви иск за бащинство тече от навършване на пълнолетие.

Каква е практиката…

Макар в закона дословно да е записано, че искът може да се води от детето в срок от три години от навършване на пълнолетие, напълно възможно е този иск да се води от законния представител на детето още от неговото раждане, без да е необходимо да се чака детето да навърши пълнолетие. Тази възможност е обусловена от естеството на двата иска. 

По иска по чл. 62, ал. 4 се установява, че един мъж не е баща на детето и при уважаването на този иск, съществува реалната възможност детето да остане с неизяснен произход от бащата. По иска по чл. 69 се цели да се установи, че един мъж е баща на детето. За детето е налице правен интерес да се установи неговия произход от бащата, поради което е предоставен възможност искът за установяване на бащинството да се води от името на детето чрез неговия законен представител.

Лично този иск детето може да заведе от навършването на пълнолетие до изтичане на срок от три години от тази дата. От друга страна, дали да бъде оборен съществуващия произход от бащата е преценка, която детето следва да направи лично, едва след навършване на пълнолетие до изтичане на една година от навършването на пълнолетие.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.