Застрахователят отказва да плати за вредите от градушката от миналото лято

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат застрахователно право
  4. /
  5. Застрахователят отказва да плати...

Всички помним градушката от миналото лято. Беше стихия, каквато много от нас не сме виждали през живота си до преди това. Размерите на ледените късове бяха поне колкото орех, а щетите по автомобилите на много от нас и до днес все още не са отремонтирани.

Когато автомобилът ни е застрахован със застраховка „автокаско” застрахователят е този който следва да понесе вредите в резултат на настъпилото застрахователно събитие, защото именно затова се сключва тази застраховка – плащаме поради страха ни да не се случаи дадено застрахователно събитие.

Застрахователната премия е цената, която плащаме за страха ни от настъпването на дадено застрахователно събитие, а ако страховете ни, за съжаление се оправдаят, рискът се поема от застрахователя. Когато настъпи дадено застрахователно събитие много застрахователи търсят начини да се освободят от задължението си за заплащане на застрахователно обезщетение. В много случаи те казват, че не били своевременно уведомени за настъпилото застрахователно събитие, поради което отказват да платят.

Прави ли са застрахователите и имат ли право да откажат плащане в този случай?

Отговорът на този въпрос е отрицателен.

Срокът за уведомяване за настъпилото застрахователно събитие не води до погасяване на правото да се иска плащане на застрахователно обезщетение. Неспазването на уговорения срок за уведомяване от страна на застрахования за настъпването на застрахователното събитие не води до изгубване на правата на застрахования, респективно до освобождаване на застрахователят от отговорност, освен ако бездействието на застрахования е било съзнателно насочено към прикриването на събитието, на причините за вредите или е допринесло за тяхното увеличаване, какъвто не е случаят при търсене на обезщетение в резултат на природно бедствие, в това число – градушката от миналото лято.

Действащото законодателство урежда последиците от неизпълнението на разгледаното задължение, като изрично прави разлика в правните последици от неизпълнението в зависимост от неговата форма. Според чл. 206, ал. 3 от КЗ застрахователят има право да откаже плащане на застрахователното обезщетение при имуществените застраховки, ако застрахованият не е изпълнил задължението си съобщаване в сроковете с цел да попречи на застрахователя да установи обстоятелствата, при които е настъпило събитието или неизпълнението е направило невъзможно установяването им от застрахователя.

Становището, че пропускането на срока за уведомяване за настъпване на застрахователното събитие не е основание да се откаже плащане на застрахователно обезщетение е последователно застъпено в действащата съдебна практика. По съществото си този срок стимулира застрахования да предприеме действия за уведомяване на застрахователя, с цел да му съдейства за установяване на вредите, за да не се увредят интересите на застрахователя. Неговото пропускане обаче не е самостоятелно основание за отказ да бъде заплатено застрахователното обезщетение.

В случай че и Вашият застраховател отказва да плати застрахователно обезщетение под предлог, че не бил своевременно уведомен за настъпилото застрахователно събитие, бихте могли да търсите правата си по съдебен ред и да осъдите застрахователя да Ви заплати дължимото обезщетение.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.