Нова възможност при недвижимите имоти, закупени през време на брака

  1. Блог
  2. /
  3. Имоти
  4. /
  5. Нова възможност при недвижимите...

Доскоро съществуваше спор дали е възможно, ако един имот е придобит през време на брака с договор за покупко-продажба на името и на двамата съпрузи, единият от тях да претендира, че е собственик на целия имот поради липсата на принос в придобиването му от страна на другия съпруг или поне, че е собственик на по-голям дял от имота по същата причина.

Какво показва практиката?

В много решение се приемеше, че при положение, че имотът е придобит на името и на двама съпрузи, единият от тях не може да се позовава на липсата на принос в придобиването на имота на другия съпруг. Приемаше се, че при положение, че съпругът, като се е съгласил имотът да бъде придобит и на името на двамата, впоследствие няма основание да отрича приноса на другия съпруг, без значение дали такъв съществува или не.

Други съдии приемаха, че независимо, че имотът е придобит на името и на двамата съпрузи, всеки един от тях може да оспори приноса на другия съпруг в придобиването на имота и да докаже, че само той е собственик на целия имот или на по-голям дял от него. Спорът обаче вече е изяснен.

Какво е решението на спора?

Налице е ново тълкувателно решение на ВКС, според което, дори имотът да е придобит на името и на двамата съпрузи, всеки един от тях може да претендира, че притежава по-голям дял или изцяло имота, ако успее да докаже липсата на принос в придобиването от страна на другия съпруг. Това доказване може да стане само по съдебен ред, като искът може да се предяви както по време на брака, така и след прекратяването му. Искът не е ограничен със срок. Това е положителен установителен иск за установяване, че ищецът се явява собственик на по-голям дял от имот, придобит чрез покупко-продажба през време на брака или изобщо на целия имот.

За целта ищецът следва да докаже, че ответникът няма приносът в придобиването на имота. Приносът се предполага до доказване на противното.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.