Какво се прави при получаване на електронен фиш?

  1. Блог
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Какво се прави при...

С електронен фиш се установява извършено нарушение на правилата, уредени в Закона за движението по пътищата и същевременно се налага административно наказание.

Процедурата по установяване на нарушението и налагането на наказанието се разграничава от общия случаи при извършване на нарушения на Закона а за движението по пътищата, когато контролните органи по движението по пътищата установяват извършеното нарушение чрез съставянето на акт за установяване на нарушението, въз основа, на който акт впоследствие се издава наказателно постановление, с което се налага наказание за извършеното нарушение.

Какво се установява с електронния фиш?

С електронния фиш едновременно се установява нарушението и се налага наказанието. Нарушението се установява чрез автоматично заснемане на нарушителя като това устройство работи без намесата на контролните органи.

От изключително значение дали да се оспорва нарушението, установено с издадения електронен фиш е дали автоматичното устройство, чрез което е било установено нарушението е стационарно или мобилно.

Легално определение в закона, за това кое автоматично устройство е стационарно и кое – мобилно няма.

В практиката обаче се приема, че стационарно е това устройство, което е трайно закрепено на пътя и за наличието, на което има съответните обозначения. Мобилно е устройство, което контролните орани, следящи за спазването на реда за движение по пътищата поставят на своите служебни автомобили.

Какво е необходимо, за да бъде наложено едно административно наказание?

За да бъде наложено едно административно наказание, трябва да бъде установено по безспорен начин мястото на извършване на правонарушението.

Чрез стационарните автоматични устройства това може да бъде установено в по-голяма степен отколкото чрез мобилни автоматични устройства. За стационарното автоматично устройство се знае къде е позиционирано, пътя, на който е поставено, посоката на движението, а също и какви ограничения на скоростта са предвидени за съответния участък.

Мобилните автоматични електронни устройства разполагат с GPS система, която система дава информация за точното местоположение (координати) на устройството. Тази система обаче не установява по безспорен начин пътят, на който е извършено нарушението, нито посоката на движението на съответния автомобил, нито какви ограничения на скоростта са предвидени за дадения участък от пътя.

Освен това, когато нарушението е установено в присъствие на контролните органи, последните следва да установят извършването на нарушение чрез съставянето на акт за извършено нарушение, а не чрез автоматично електронно устройство.

Предвид всичко, изложено по-горе, ако с електронен фиш, издаден въз основа на мобилно автоматично устройство е наложено административно наказание, наказаното лице има интерес да оспорва електронния фиш.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.