Кога се отменя нотариален акт?

  1. Блог
  2. /
  3. Имоти
  4. /
  5. Кога се отменя нотариален...

Подлежи ли на отмяна нотариален акт за собственост, с който се установява право на собственост или се прехвърля недвижим имот в случай че се установи, че нотариалният акт не установява правото на собственост, съответно, че сделката не е довела до прехвърлянето на имота?

Нотариалните актове се делят на два вида:

Едните констатират, че едно лице е собственик на даден недвижим имот, а другият вид нотариални актове удостоверяват извършването на правна сделка между страните за прехвърляне на правото на собственост по отношение на даден имот.

Първият вид нотариални актове се издават по молба на лицето, претендиращо да е собственик на имота.

Нотариусът проверява дали лицето е собственик на имота било въз основа на представените му документи, било чрез извършване на обстоятелствена проверка чрез разпит на трима свидетели и издава нотариален акт за собственост, ако установи, че молителят е собственик.

В случай че трето лице претендира право на собственост върху имота, това трето лице трябва да докаже претенцията си по съдебен ред и ако успее, нотариалният акт, с който нотариусът е констатирал, че молителят е собственик на имота ще бъде отменен, тъй като тази констатация ще се е оказала невярна. Последица от уважаването на иска на лицето, което претендира да е собствени ще е отмяната на констативния нотариален акт.

Не такова е положението при нотариалните актове за сделка с недвижим имот.

При тях прехвърлянето на правото на собственост настъпва само, ако прехвърлителят е собственик на имота. В случай че бъде установено, че прехвърлителят не е собственик на имота, то прехвърлянето не може да бъде осъществено и приобретателят не придобива имота по силата на сделката, оформена в нотариална форма. Нотариалният акт обаче не се отменя, тъй като задължението на прехвърлителя да прехвърли имота продължава да съществува, независимо, че той не е собственик на имота.

Задължението му трябва да продължи да съществува в нотариална форма. В този случай защитата на правата по отношение на имота на действителния собственик се осъществява чрез вписването на исковата молба в имотния регистър към Агенцията по вписвания и в последствие чрез вписване на решението, с което се уважава неговия иск за собственост. Вписването оповестява на всички, че за този имот е налице висящ съдебен спор и впоследствие, че е постановено съдебно решение, което е задължително за всички лица, съдилища и институции. Отмяна на нотариалния акт за сделка с недвижим имот обаче не се постановява.

Ако се интересувате как се изчисляват нотариални такси при класическа покупка на недвижим имот, ползвайте този калкулатор за нотариални такси.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.