Как се доказва професионално заболяване и как се търси обезщетение за вреди от професионално заболяване

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат трудово право
  4. /
  5. Как се доказва професионално...

Професионално заболяване се доказва само с ТЕЛК. Няма ли решение за определяне на намалена работоспособност и същевременно определяне на нейния процент, работникът или служителят не може да установи професионалния характер на своето заболяване.
Ако служителят или работникът вече е осъдил работодателя за заплащане на обезщетение за вреди, причинени от професионално заболяване/имуществени и неимуществени такива/ за определен изминал период от време, това не означава, че може директно да се позовава на влязлото в сила съдебно решение и че на това основание съдът ще присъди обезщетение на вреди от професионално заболяване и за последващ период от време.

За период, различен от този, по отношение на който вече има влязло в сила съдебно решение, с което се присъжда обезщетение за претърпени вреди, вследствие на професионално заболяване, работникът или служителят отново следва да доказва претенцията си. Работникът трябва да докаже настъпилото професионално заболяване, претърпените имуществени и неимуществени вреди и причинно-следствената връзка между заболяването и вредите. Това е така, тъй като за период, различен от този, за който вече е присъдено обезщетение, може да са настъпили редица промени. Може вече да не е налице професионално заболяване, или работникът или служителят да не търпят вече вреди в резултат на професионалното заболяване или да търпят такива, но те да не са в резултат на професионалното заболяване , а в резултат на друго заболяване.
Ето защо за последващ период от време, вън от този, за който вече е присъдено обезщетение за претърпени вреди вследствие на настъпило професионално заболяване, работникът или служителят отново трябва да доказва основателността на своя иск, при условията на главно и пълно доказване, като докаже факта на настъпване на професионалното заболяване и съответно характера, професионално заболяване, настъпилите в резултат на професионалното заболяване имуществени и неимуществени вреди и причинно следствената връзка между тях.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.