Всичко ли е ипотекирано?

  1. Блог
  2. /
  3. Имоти
  4. /
  5. Всичко ли е ипотекирано?

Доскоро у  нас се строяха масово сгради и се продаваха имоти. Повечето от имотите се закупуваха с кредити, а строителите, за да построят сградата също взимаха кредити, ипотекирайки.

Често срещана ситуация е следната: Строителят придобива собствеността върху определен терен, върху който ще строи. Ипотекира земята, за да получи кредит, с който да строи. Построява сградата. И възниква въпросът само земята, върху която е построена сградата ли се оказва ипотекирана или се явяват ипотекирани и всички самостоятелни обекти, построени в сградата върху ипотекираната земя.

Отговор на този въпрос дава Върховния касационен съд…

В свое тълкувателно решение от февруари месец 2014 година, в което приема, че  в случаи като посочения – ипотекирани се оказват не само земята, върху която е построена сградата, но и самостоятелните обекти, изградени в сградата, построена върху земята, ако към момента на възникване на сградата /изграждането и на етап „груб строеж“/ собственикът на земята и собственикът на отделните самостоятелни обекти се явява едно и също лице и това е уговорено в договора, с който е ипотекирана земята.

Горното означава, че ако към датата на възникването на сградата строителят не е прехвърлил  отделните имота в сградата, то тези имоти също се оказват ипотекирани, стига в договора за ипотека да е уговорено, че ипотеката ще се разпростира върху построеното върху ипотекираната земя.

Ако една от предпоставките не е налице, тогава отделните обекти ще се окажат свободни от ипотека. На практика такъв би бил случаят, ако строителят продаде по нотариален ред правото на строеж върху даден имот на трето лице. В този случай по силата на нотариалния акт, купувачът придобива правото на строеж за имота,  съгласно договореното в нотариалния акт. След построяването на сградата на етап груб строеж купувачът става собственик на имота, за който е закупил правото на  строеж. В този случай купувачът ще закупи имота свободен от ипотеката, независимо, че земята е била ипотекирана.

Възникват и спорове доколко може да се индивидуализира преди да бъде построен един имот, за да може върху него да бъде наложена ипотека. Приема се, че  индивидуализацията по архитектурен проект е достатъчна, за да може  валидно да бъде наложена ипотека върху имота.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.