Спорове между съдружници

  1. Блог
  2. /
  3. Търговско право
  4. /
  5. Спорове между съдружници

Решенията  на общото събрание при ООД се вземат от съдружниците като  взетите решения се оформят с протокол.

Някои от решенията подлежат на вписване в търговския регистър,  други – не. Може да възникне спор дали вписаните обстоятелства в Търговския регистър действително са се осъществили  или не. Например вписано е обстоятелството, че в дружеството е приет нов съдружник, че се увеличава капиталът  на дружеството. Същевременно някой  от съдружниците оспорва това да е така и твърди, че обстоятелствата, вписани в Търговския регистър не са настъпили, а вписаното в Търговския регистър съответно не отговаря на истината.

 

Оспорващият факта на настъпването на обстоятелствата, вписани в търговския регистър е поставен пред въпроса какво именно да  доказва пред съда дали, че тези факти не са настъпили или да оспорва самите протоколи за взетите решения като твърди, че протоколите са неистински  /написаното в тях не  съответства на обективната истина като например, че на тази дата не се е състояло заседание на ОС,  че съдружникът  не е участвал при вземането на решение и т.н./. Може да се оспорва и автентичността на протокола /че подписът не е положен от лице, посочено в протокола/.

 Въпросът дали следва да се доказва отрицателния факт на ненастъпване на обстоятелство, вписано в търговския регистър или дали следва да се оспорва автентичността и истинността на протокола за взетите решение, подлежащи на вписване в Търговския регистър е от съществено значение за изхода от спора. Това е така, тъй като оспорващият знае каква е истината по  въпроса, но тази истина следва да се докаже.

 Оспорващият следва да оспорва истинността, съответно автентичността на самите протоколи, в които са обективирани  взетите решения на ОС, а не отрицателния факт на ненастъпване на вписаните в Търговския регистър обстоятелства. Ако докаже, че отразеното в протокола не е вярно и/или че протоколът не е подписан от лицата, посочени в него, то тогава се  приема, че решенията, за които е съставен протоколът от общото събрание не са взети, а това означава, че такива решения не съществуват в правния мир.

 Ако по съдебен ред бъде установено несъществуването на подлежащи на вписване обстоятелства в Търговския регистър, съдът изпраща  препис от решението си служебно до АВ за заличаване на вписаните обстоятелства. Заличаването обаче става за в бъдеще.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.