Блогът на адвокат Константинова за правна помощ

Как да защитим интересите си?

Спорове между съдружници

Спорове между съдружници

Решенията  на общото събрание при ООД се вземат от съдружниците като  взетите решения се оформят с протокол.

Някои от решенията подлежат на вписване в търговския регистър,  други – не. Може да възникне спор дали вписаните обстоятелства в Търговския регистър действително са се осъществили  или не. Например вписано е обстоятелството, че в дружеството е приет нов съдружник, че се увеличава капиталът  на дружеството. Същевременно някой  от съдружниците оспорва това да е така и твърди, че обстоятелствата, вписани в Търговския регистър не са настъпили, а вписаното в Търговския регистър съответно не отговаря на истината.

 

Оспорващият факта на настъпването на обстоятелствата, вписани в търговския регистър е поставен пред въпроса какво именно да  доказва пред съда дали, че тези факти не са настъпили или да оспорва самите протоколи за взетите решения като твърди, че протоколите са неистински  /написаното в тях не  съответства на обективната истина като например, че на тази дата не се е състояло заседание на ОС,  че съдружникът  не е участвал при вземането на решение и т.н./. Може да се оспорва и автентичността на протокола /че подписът не е положен от лице, посочено в протокола/.

 Въпросът дали следва да се доказва отрицателния факт на ненастъпване на обстоятелство, вписано в търговския регистър или дали следва да се оспорва автентичността и истинността на протокола за взетите решение, подлежащи на вписване в Търговския регистър е от съществено значение за изхода от спора. Това е така, тъй като оспорващият знае каква е истината по  въпроса, но тази истина следва да се докаже.

 Оспорващият следва да оспорва истинността, съответно автентичността на самите протоколи, в които са обективирани  взетите решения на ОС, а не отрицателния факт на ненастъпване на вписаните в Търговския регистър обстоятелства. Ако докаже, че отразеното в протокола не е вярно и/или че протоколът не е подписан от лицата, посочени в него, то тогава се  приема, че решенията, за които е съставен протоколът от общото събрание не са взети, а това означава, че такива решения не съществуват в правния мир.

 Ако по съдебен ред бъде установено несъществуването на подлежащи на вписване обстоятелства в Търговския регистър, съдът изпраща  препис от решението си служебно до АВ за заличаване на вписаните обстоятелства. Заличаването обаче става за в бъдеще.


При допълнителни въпроси по темата, може да се свържете с адвокат Константинова онлайн, като кликнете тук.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Оставете коментар

  • Най-популярни статиии