Поръчителство при запис на заповед

  1. Блог
  2. /
  3. Договори
  4. /
  5. Поръчителство при запис на...

Задължението за заплащане на суми по запис на заповед може да бъде обезпечено чрез поръчителство, което в случая се нарича авал. Авалът се отличава от договора за поръчителство, който се сключва за обезпечение на чуждо задължение съгласно гражданското законодателство по ЗЗД.

На първо място авалът е едностранна сделка.

  • Подписалият като авалист записа на заповед се задължава едностранно да плати сумата по записа на заповед наред с издателя на записа на заповед.
  • Поръчителството е договор между поръчителя и кредитора, по силата на който поръчителят се задължава спрямо кредитора да отговаря за заплащане на дълга на длъжника.

В ЗЗД за поръчителя са предвидени някои облекчения и неговата отговорност е по-ограничена в сравнение със задължението на авалиста. Така например:

  • Поръчителството се погасява, когато поради действията на кредитора поръчителят не може да встъпи в правата му;
  • Поръчителят се освобождава от отговорност ако в срок от шест месеца от падежа на главното задължение, кредиторът не предяви иск против длъжника;
  • Прекъсването на давността по отношение на длъжника или отказът му от изтекла давност няма действие спрямо поръчителя; прекъсването на давността по отношение на поръчителя или отказът му от изтекла давност няма действие спрямо длъжника.

Авалистът не се ползва с горните предимства.

Той остава задължен за заплащане на главното задължение, дори и да са налице посочените хипотези.

Отговорността на авалиста може да отпадне единствено в случай, че записа  на заповед е нередовен от формална страна.

Това произтича от обстоятелството, че за разлика от поръчителството в гражданското право, при авала един и същ документ материализира волеизявленията, които пораждат и обезпеченото и обезпечаващото задължение.

Ето защо недостатъците във формата са едновременно основание за недействителност и на  задължението за заплащане на сумата по записа на заповед, поето от издателя на записа на заповед, и на задължението поето от авалиста.

Авалистът: отговаря и когато издателят по записа на заповед бъде освободен от отговорност поради това, че при подписването на записа на заповед неговата воля е била опорочена / има с предвид, например, че записа на заповед е подписан по принуда или от недееспособно лице и др./.

Авалът: се извършва чрез полагане на подпис на лицевата страна за записа на заповед като се посочва, че подписът е положен „ като авалист” или „като поръчител”. Когато не е посочено никакво основание, а е положен само подпис, приема се, че записа на заповед е подписан от лице, задължило се като авалист.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.