Може ли собственикът на капитала на ЕООД да завещае имуществото на дружеството

  1. Блог
  2. /
  3. Търговско право
  4. /
  5. Може ли собственикът на...

В някои случаи едноличен собственик на капитала на едно дружество с ограничена отговорност се явява едно единствено физическо лице. Тогава говорим за ЕООД. Нерядко някои физически лица – еднолични собственици на капитала на ЕООД си задават въпроса могат ли да завещаят имуществото на ЕООД, на което се явяват еднолични собственици.

Дружественият дял в дружество с ограничена отговорност е наследим, така че няма пречка наследниците на едноличния собственик на капитала на едно ЕООД да наследят дружествения дял и да заявя в Търговския регистър, че дейността на дружеството продължава.

От друга страна завещание може валидно да извършва само дееспособно физическо лице, навършило пълнолетие.
ЕООД може да се явява собственик на значително движимо и недвижимо имущество.

Предвид горните съображения възниква въпросът може или не може да се завещае имуществото на ЕООД от неговия едноличен собственик на капитала.

Отговорът на този въпрос е отрицателен. Едноличният собственик на капитала не може да извършва валидни завещателни разпореждания с имуществото на едноличното дружество с ограничена отговорност, независимо, че се явява негов едноличен собственик на капитала. Това е така, тъй като ЕООД е различен правен субект от физическото лице – едноличен собственик на капитала на ЕООД. Имуществото на ЕООД е собственост на самото ЕООД, а не на физическото лице – едноличен собственик на капитала и понеже физическото лице не е собственик на имуществото на дружеството /такъв е самото дружество/ няма как едноличният собственик на капитала да направи валидно завещателно разпореждане с имуществото на дружеството, макар и да се явява негов едноличен собственик на капитала.
В обобщение следва да се има предвид, че дружествен дял може да се наследи, но имущество на ЕООД не може да се завещае.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.