Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Може ли собственикът на капитала на ЕООД да завещае имуществото на дружеството

eood-zaveshtanie

В някои случаи едноличен собственик на капитала на едно дружество с ограничена отговорност се явява едно единствено физическо лице. Тогава говорим за ЕООД. Нерядко някои физически лица – еднолични собственици на капитала на ЕООД си задават въпроса могат ли да завещаят имуществото на ЕООД, на което се явяват еднолични собственици.

Дружественият дял в дружество с ограничена отговорност е наследим, така че няма пречка наследниците на едноличния собственик на капитала на едно ЕООД да наследят дружествения дял и да заявя в Търговския регистър, че дейността на дружеството продължава.

От друга страна завещание може валидно да извършва само дееспособно физическо лице, навършило пълнолетие.
ЕООД може да се явява собственик на значително движимо и недвижимо имущество.

Предвид горните съображения възниква въпросът може или не може да се завещае имуществото на ЕООД от неговия едноличен собственик на капитала.

Отговорът на този въпрос е отрицателен. Едноличният собственик на капитала не може да извършва валидни завещателни разпореждания с имуществото на едноличното дружество с ограничена отговорност, независимо, че се явява негов едноличен собственик на капитала. Това е така, тъй като ЕООД е различен правен субект от физическото лице – едноличен собственик на капитала на ЕООД. Имуществото на ЕООД е собственост на самото ЕООД, а не на физическото лице – едноличен собственик на капитала и понеже физическото лице не е собственик на имуществото на дружеството /такъв е самото дружество/ няма как едноличният собственик на капитала да направи валидно завещателно разпореждане с имуществото на дружеството, макар и да се явява негов едноличен собственик на капитала.
В обобщение следва да се има предвид, че дружествен дял може да се наследи, но имущество на ЕООД не може да се завещае.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, свържете се с нас, като използвате нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Адвокат онлайнНово! Вече може да запишете платена видео консултация с адвокат от кантората по Интернет.
Адвокат онлайнАктуално! Кантората работи със стандартно работно време и прием на клиенти от 9:30 до 16:30ч. в работни дни при спазване на стриктни санитарно-хигиенни мерки.
Адвокат онлайнМоже да използвате нашата популярна и предпочитана от години услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии