Отказ за вписване на обстоятелства в търговския регистър

  1. Блог
  2. /
  3. Регистрация фирма
  4. /
  5. Отказ за вписване на...

Ако при подаване на заявление за  вписване на обстоятелства в Търговския регистър, последва отказ на длъжностното лице  за извършване на вписването, вариантите са два: единият да се подаде жалба срещу отказа до съда а  вторият –  да се подаде заявлението отново.

 

 В първия случай е възможно да мине продължителен период от време докато съдът се произнесе, като и няма гаранция какво ще е решението на съда.

 Да се подаде отново заявлението обикновено е по-бързият начин за разрешаването на проблема. Поставя се въпросът обаче при повторно подаване на заявлението дължи ли се нова такса в полза на Агенцията по вписвания или не се дължи такава. Още повече, че в много случаи практиката показва, че ако не се внесе отново такса в полза на Агенцията по вписвания, само а това основание, е възможно да последва отказ за вписване на заявените за вписване обстоятелства.

При подаване на ново заявление заявителят може да се  ползва от представените вече  документи, приложени към първоначално подаденото заявление, по което вече е постановен отказ, като посочи номера на заявлението и документите, от които желае да се ползва. В този случай нова такса не се дължи. Щом към първоначалното подадено заявление е представен документ за внесена държавна такса, заявителят може да се ползва от този документ по новото заявление.

 В този случай ако длъжностното лице откаже вписване на заявените за вписване обстоятелства понеже не била внесена отново такса в полза на Агенцията по вписвания, то този отказ ще бъде неправилен и потърпевшият може  обжалва отказът като при отмяна на отказа съдът постановява решение , с което дава задължителни указания на агенцията да извърши  исканото вписване, заличаване или обявяване.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.