Предишният кредитор съобщава на длъжника за прехвърлено вземане

  1. Блог
  2. /
  3. Фирмени договори
  4. /
  5. Предишният кредитор съобщава на...

Актуални са отношенията, свързани с прехвърляне на вземания. Това най-често се случва, когато длъжникът по един дълг не може да погасява своите задължения, поради което кредиторът прехвърля вземането си – обикновено  на колекторски фирми, които да намерят начини да съберат задължението от длъжника.

 

 Договорът за прехвърляне на вземания се нарича  договор за цесия и се сключва между предишния и стария кредитор. За да произведе обаче действие спрямо длъжника така сключеният договор за цесия, за сключения договор, трябва да му бъде съобщено.

Не е без значение кой – старият или новият кредитор ще съобщи на длъжника за извършеното прехвърляне. Върху предишният кредитор лежи задължението да уведоми длъжника за извършеното прехвърляне. Само  уведомление, извършено от предишния кредитор има действие по отношение на длъжника. От момента, в който длъжникът бъде уведомен за така извършеното прехвърляне на вземане, от този момент той е длъжен да плати не на стария, а на новия кредитор. Докато не му е съобщено за прехвърленото вземане, длъжникът валидно може да плаща само на стария длъжник.

В практиката невинаги горното правило се спазва. Чести са случите, в които уведомлението до длъжника за извършената цесия изхожда от новия длъжник, а не от стария. Такова уведомление обаче не обвързва длъжника.

 Често се поставя въпросът, ако по една или друга причина длъжникът не е бил надлежно уведомен за извършена цесия от  предишния кредитор и поради неплащане на дълга, се стигне до  претендиране на дължимата сума по съдебен ред, то исковата молба може ли да се счита за уведомление  за извършената цесия.  Ако исковата молба изхожда от новия кредитор, което е обичайното, то няма как да се  приеме, че същата  играе ролята на уведомление  за извършената цесия, тъй като тя /исковата молба/ не изхожда от  предишния, а от новия кредитор, поради което дори с  предявяване на исковата молба, не се сбъдва условието уведомлението да изхожда от предишния кредитор.

Няма пречка обаче в хода на производството предишният кредитор да уведоми  длъжника за извършеното прехвърляне и ако такова уведомление съществува, то трябва да се вземе предвид при разрешаването на спора.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.