За какво да се внимава при преструктуриране на кредит?

  1. Блог
  2. /
  3. Други съвети
  4. /
  5. За какво да се...

В последно време много кредити към банки не могат да бъдат погасявани от длъжниците своевременно, което се дължи на различни фактури, обикновено, включително и на икономическата ситуация в страната.

Много вземания по кредити за обезпечени чрез ипотеки на недвижими имоти в полза на банките. Длъжниците или лицата, които са ипотекирали своя имот за обезпечение на чужд дълг се оказват поставени пред реалната заплаха да загубят своите имоти, които могат да бъдат продадени от банките по принудителен ред, за да съберат банките своите вземания. По този начин е напълно възможно лицата, които са ипотекирали своите имоти да загубят жилищата си и да се окажат в изключително тежка житейска ситуация.

Банките от своя страна имат интерес да получат реално плащане на кредитите, а не толкова да упражняват правото си да събират вземанията си чрез продажбата на ипотекиран имот на публична продан. Това е така, тъй като изнасянето на имот на публична продан неминуемо е свързано с много разходи от страна на банката, а същевременно не е сигурно дали продажбата ще се реализира и дори ако имотът се продаде, дали получените суми ще са достатъчни за покриване на задълженията към банката. Банката има интерес да получи реално плащане по кредита, поради което може да предложи сключване на споразумение за преструктуриране на кредита. В много случаи банките предлагат сключване на споразумение за преструктуриране на кредита като обикновено начислените лихви и неустойки се конвертират в главница.

Дали има или няма интерес длъжникът да сключи споразумение за:

Преструктуриране на кредита зависи от конкретните обстоятелства във всяка една ситуация, както и от характера на договореностите, които банката предлага. При прехвърляне на вземане, което е обезпечено с ипотека, при встъпването в такова вземане и налагането на запор върху него, както и когато старото задължение се прекратява и на негово място възниква ново, е от значение, че ако са дадени обезпечения по първоначалния кредит, тези обезпечения не преминават автоматично върху преструктурирания кредит. Ако има наложена ипотека за обезпечение на първоначално възникналия дълг, за да обезпечава тази ипотека и преструктурирания кредит, то трябва не само ипотекарните длъжници да са дали своето съгласие за това но и съгласието им да бъде оформено в предвидената за това законова форма.

Новото споразумение трябва да е сключено с нотариална заверка на подписите и да е вписано в имотния регистър. В противен случаи даденото обезпечение по първоначално възникналия дълг не обезпечава новираното задължение.

Тези въпроси са актуални към момента. Материалният интерес е висок и длъжниците при неплащане на задълженията са изправени пред реалната възможност да загубят имотите си. Затова е добре във всеки конкретен случай да се информират какви са правните възможности за защита. Универсален отговор на въпроса няма. От значение е съдържанието на конкретните договорени клаузи между банката и длъжника. Своевременната информация е в помощ на длъжниците да направят избора как да постъпят в своята ситуация.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.