Правото на собственика, ипотекирал свой имот за обезпечение на чужд дълг

  1. Блог
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Правото на собственика, ипотекирал...

Възможно е да бъде учредена ипотка  върху недвижим имот от собственика  на имота за обезпечение на  чужд дълг. Това се случва често на практика, обикновено при отпускане на кредити от банки когато лицето , на което е отпуснат кредитът, няма достатъчно имоти, които да служат като обезпечение  при неплащане на задължението.

 При  неплащане на задължението на главния длъжник кредиторът може да  насочи изпълнението срещу чуждия имот, ипотекиран за обезпечение на задължението, поето от длъжника. За да насочи кредиторът изпълнението срещу чуждия ипотекиран имот, не е необходимо кредиторът да се е снабдил с изпълнителен лист срещу лицето, ипотекирало имота си. Достатъчно е Кредиторът да се е снабдил с изпълнителен лист срещу главния длъжник.

В много от случаите от момента на ипотекирането на имота до момента, в който изпълнението бъде насочено срещу имота настъпват значителни подобрения в имота. Възможно е да бъдат направени ремонтни дейности, които значително увеличават стойността на имота, възможно е да бъдат направени редица  полезни разноски за имота, т,е, собственикът да е вложил значителни средства в имота, който се оказва изнесен на публична продан и така собственикът се постава пред реалната опасност не само да загуби имота, защото ще бъде продаден на публична продан, но и да изгуби сумите, с които се е увеличила стойността на имота в резултат на направените от него подобрения. Да се въздържа от извършването на подобрения, за да не изгуби и тях,  не е решение на въпроса, тъй като  за да ползва имота си, той трябва да го приведе и поддържа във вид, който позволява имотът да се ползва съобразно неговото предназначение.

Законът отчита, че все пак собственикът е ипотекирал свой имот за обезпечение на чужд дълг и затова му  гарантира права в по-голям обем от тези, които би имал собственикът на недвижим иммот, ипотекирал имота си за обезпечение на свой дълг.

 Съгласно чл. 177 от ЗЗД в тези случаи собственикът, ипотекирал свой имот за обезпечение на чужд дълга може да търси сумата, с която се е увеличила стойността на имота в резултат на извършените от него подобрения в имота. Освен това той има право да получи тези пари преди ипотекарния кредитор да получи вземането си от цената на имота, получена от публичната продан.

 За да може да събере своето вземане обаче, собственикът, учредил ипотека върху своя имот за обезпечение на чужд дълг от средствата, получени от публичната продан на имота, той трябва да представи пред съдия изпълнителя, изнесъл имота на публична продан изпълнителен лист срещу длъжника, което означава, че трябва да е осъдил преди това длъжника да заплати сумата, с която се е увеличила стойността на имота в резултат на  извършените подобрения в имота.

 Когато се стигне до там изпълнението да бъде насочено срещу ипотекирания имот за събиране на чужд дълг, собственикът на имота, извършил подобренията в имота има интерес да заведе дело за осъждане на главния длъжник да заплати сумата, с която се е увеличила стойността на имота в резултат на подобренията. Собственикът не трябва да губи време, защото не се знае  в какви срокове може да бъде продаден  имотът на публична продан, кредиторът да получи цената от публичната продан, а собственикът да се окаже, че е осъдил длъжника, но последният няма имущество, от което да бъде събрано вземането. Собственикът може да иска от съда спиране на изпълнението по изпълнителното дело докато трае делото срещу главния длъжник за  осъждането на последния за сумите, с които се е увеличила стойността на имота в резулатат на подобренията. Собственикът има интерес от спиране на изпълнението по изпълнтелното дело, защото ако осъди длъжника и имотът бъде продаден на публична продан, собственикът ще получи преди кредитора в полза на когото е ипотекиран имота, сумите, с които имотът е увеличил свота стойност, а за ипотекарния кредитор ще остане само разликата между получената цена при публичната продан на имота и сумата, която следва да се заплати на собственика за подобренията, с които имотът е увеличил своята стойност.

Предвид всичко казано по-горе, стигне ли се до насочване на изпълнението срещу имот, ипотекиран за обезпечение на чужд дълг, собственикът следва в най-кратък срок да предяви претенциите си спрямо длъжника за увеличената стойност на имота в резултат на извършените подобрения в имота като предяви претенциите си по съдебен ред, за да се снабди с изпълнителен лист срещу длъжника, който изпълнителен лист да бъде основание собственикът на имота да  удовлетвори вземанията си от цената, получена от публичната продан на имота  преди ипотекарния кредитор.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.