Правата на наследника при наследяване на дружествен дял

  1. Блог
  2. /
  3. Правни съвети
  4. /
  5. Правата на наследника при...

Дружествения дял на съдружник в дружество с ограничена отговорност се наследява.

 Дружественият дял представлява част от имуществото на дружеството с ограничена отговорност. Със смъртта на съдружника обаче неговите наследници не стават автоматично съдружници в дружеството, макар и да са придобили собствеността върху дружествените дялове по наследство. Това е така, тъй като  съдружникът има не само имуществени права, каквото е правото му на собственост върху дружествен дял, но и неимуществени права като право на участие в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, право на сведение за хода на дружествените дела, на преглеждане на книжата на дружеството и на ликвидационен дял.

Неимуществените права не могат да бъдат наследявани, те възникват с оглед личността на съдружника. Наследникът не замества и не встъпва в членственото правоотношение на своя наследодател. За да стане едно лице съдружник в дружество с ограничена отговорност, е необходимо, освен да придобие дружествен дял, в случая придобиването става по наследство, също  и да бъде приет за съдружник  в дружеството след решение на Общото събрание.

 Приемането на нов съдружник е от компетентността на Общото събрание, поради което при липса на решение за приемане на наследника за съдружник, същият не разполага с неимуществените права.

 Какво може да направи наследник с дружествените дялове, които наследява:

 На първо място наследникът може да иска да бъде приет като съдружник в дружеството. Приемането му става по решение на общото събрание. Решението се взима от съдружниците, като наследникът, който желае да стане съдружник не  участва при взимането на решението.

 В случай, че наследникът не иска да стане съдружник или не бъде приет за такъв от Общото събрание, той би могъл да се разпореди с притежаваните от него дружествени дялове като прехвърли същите.

Дружествените дялове в този случай могат да бъдат прехвърлени на съдружник в дружеството или на трето лице, което не е съдружник в дружеството.

В първия случай прехвърлянето се извършва свободно, без да е необходимо каквото и да било съгласие на останалите съдружници.

Във втория случай, за да стане съдружник третото лице в дружеството, освен да придобие дружествени дялове, е необходимо това трето лице да бъде прието за съдружник, като приемането става по решение на ОС.

За самото прехвърляне на придобитите по наследство дружествени дялове обаче не се иска съгласие на съдружниците в дружеството.

 Друга възможност за наследника е да получи равностойността на дяловете, ако не заяви желание за бъде приет за съдружник или Общото събрание откаже на наследника да го приеме на съдружник, независимо, че той би могъл да отговаря на законовите изисквания за приемане на съдружник и не са поставени ограничения от такъв характер в дружествения договор.

На коя от правните  възможности да се спре наследникът зависи от неговите намерения и тези на останалите съдружници в дружеството.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.