Отказ от наследство

  1. Блог
  2. /
  3. Имоти
  4. /
  5. Отказ от наследство

Наследството включва не само права, но и задължения.

Чести са случаите, в които починалият е оставил повече или само задължения, отколкото имуществени права.

В тези случаи наследникът може да се окаже от наследството, за да се освободи от задължението за заплащане на дълговете на починалия. Това се прави обикновено в случаите, в които наследодателят не е оставил никакви права. Когато все пак има права, по-добре е да се направи приемане на наследството под опис.

Отказът от наследство се извършва чрез подаване на заявление за отказ от наследство до районния съд по последното местожителство на починалия, в което се посочват трите имена на наследника, ЕГН, адрес, номер на лична карта.

Със заявлението наследникът декларира, че се отказва от оставеното от наследодателя наследство .

Отказът се вписва в специална книга в Районния съд, след което се издава удостоверение на наследника, че се е отказал от наследството.
Заявлението не се заверява нотариално.

Към него се представя акт за смърт и удостоверение за наследници.

Заплаща се държавна такса.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.