ООД се прекратява от съда когато важни причини налагат това

  1. Блог
  2. /
  3. Фирмени договори
  4. /
  5. ООД се прекратява от...

Съгласно чл. 155, ал. 1 от ТЗ дружество с ограничена отговорност може да  бъде прекратено от съда, ако важни причини налагат това. Законът е твърде лаконичен относно това какви именно причини следва да са налице, за да може да бъде прекратено дружеството на това основание. Никъде в закон или друг нормативен акт не са изброени, нито изчерпателно, нито примерно какви могат да бъдат „важните причини”, които налагат прекратяването на дружеството.

 Преценката дали са налице важни причини за прекратяването на дружеството се прави във всеки конкретен случай от съда, тъй като понятието „важни” е относително и съответно във всеки конкретен случай следва да се направи преценка дали причините са от такова естество, че обуславят прекратяването на дружеството.  За да се определи дали причините са важни, трябва да се изхожда, преди всичко, от интересите на дружеството, а не от интересите на конкретния съдружник.

Причините би следвало да са такива, че да създават непреодолима пречка за осъществяване на предмета на дейност на дружеството или пък да е налице продължителен период от време, през което дружеството да не е осъществявало търговската дейност, за която е регистрирано.

Във втория случай, бездействието би могло да се дължи на липсата на воля у съдружниците за продължаване дейността му. Неосъществяването на търговска дейност, освен на бездействие, би могло да се основава и на такова поведение на мнозинството (или блокиращата квота) на съдружниците, което да е в ущърб на дружествените цели – нелоялно поведение, подронване на престижа на дружеството и на интересите на останалите съдружници. Външните белези на разстройство в дейността на дружеството биха могли да бъдат – трайна липса на рентабилност, натрупване на задължения, погасяването на които би създало сериозни затруднения за дружеството и опасност за интересите на кредиторите и пр.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.