Осиновяване на дете без вписване на регистри на осиновявани и осиновяващи

  1. Блог
  2. /
  3. Други съвети
  4. /
  5. Осиновяване на дете без...

В предходна статия относно осиновяване на дете, беше разгледан въпросът как да се осинови дете при условията на пълно осиновяване от кандидат-осиновители, които нямат  никаква връзка с осиновяваните деца, като беше отбелязано, че кандидат-осиновителите и децата следва да бъдат вписани в регистър на осиновявани и осиновяващи, за да може осиновяването да се извърши.

Житейските ситуации обаче са различни. Така в практиката се срещат редица случаи, при които се осиновява дете, като между осиновителя и осиновения съществуват различни отношения. Така например чести са случаите, в които се осиновява рождено дете на съпруг, внук или дете, което е настанено за отглеждане  в семейство на близки и роднини, съгласно закона закрила на детето от близките, при които е настанено. В тези случаи процедурата по осиновяване е по-различна и по-опростена, тъй като не се изисква нито децата да бъдат вписвани в регистъра на осиновявани, нито осиновителите да бъдат вписвани в регистъра на осиновяващи.

За да бъде осиновено рождено дете на съпруг, необходимо е  на първо място родителят на детето да е в граждански брак с осиновителя, както и другият биологичен родител да е дал съгласието си, детето да бъде осиновено. В случай, че родителят и лицето, което желае да осинови нямат сключен граждански брак,  дори и да живеят  на съпружески начала, осиновяване по този ред не може да се допусне. До ситуация, в която осиновител желае да осинови дете на свой съпруг може да се стигне в много случаи. Това обикновено са случаите, в които биологичните родители на детето са установени в акта за раждане на детето, но са разделени и встъпилият в брак  родител, желае неговия съпруг да се счита за родител на детето. За да бъде възможно осиновяването в тези ситуации е необходимо съгласието  и на двамата биологични родители.

Друг случай, при който детето и осиновителите не се вписват в съответните регистри на осиновяван и осиновяващи е ситуацията, при която едно дете се осиновява от неговите баба и дядо. Това е възможно само ако детето е родено извън брак или  родителите  на детето, или единият от тях е починал. В случай на осиновяване от баба и дядо, съдът изслушва и другите  баба и дядо на детето.

Няма изискване за вписване в регистрите на осиновяван и осиновяващи и когато се извършва осиновяване от настойник или попечител или от семейство на роднини или близки, при които детето е настанено по съдебен ред съгласно Закона за закрила на детето.

За да бъде извършено осиновяването, необходимо е съгласието за това на осиновяващия, родителите на осиновявания, съпрузите на осиновяващия и осиновявания, осиновявания, ако е навършил 14 годишна възраст.

Съгласието на майката не може да бъде дадено по-рано от изтичането на  30 дни от раждането. Родителите на осиновявания трябва да дадат съгласието си дори когато са непълнолетни. Съгласието на родителите на осиновявания не се изисква ако те са малолетни.

Лицата, които дават съгласието си за осиновяване следва да представят декларация с нотариална заверка на подписа, че съгласието им за осиновяване не е извършено с цел получаването на материална облага.

Съдът изслушва, без да иска съгласието им: осиновявания, ако не е навършил 14 години; настойникът или попечителят; родителите, ако са малолетни, поставени под ограничено запрещение или лишени от родителски права; съпрузите на осиновяващия и на осиновявания, ако са поставени под ограничено запрещение.

Съгласието и  мнението на лицата, които дават такива във връзка с осиновяването  могат да бъдат дадени пред съда лично, с декларация с нотариална заверка на подписа или чрез особен пълномощник. Съдът може да призове и изслуша лично някои от тези лица, когато намери това за необходимо.

Осиновяваният, когато е навършил 14 години, дава съгласието си лично пред съда.

Осиновяване без съгласие на родителя се допуска, когато той трайно не полага грижи за детето и не дава издръжка или го отглежда и възпитава по вреден за развитието му начин.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.