Съпругът не е баща на детето?

  1. Блог
  2. /
  3. Други съвети
  4. /
  5. Съпругът не е баща...

Съгласно действащото законодателство, съпругът на майката, се счита за баща на детето, ако детето е родено по време на брака или до 300 дни от неговото прекратяване.

В много житейски ситуации обаче това твърдение не е вярно и биологичният баща е съвсем друг. В редица случаи майката има интерес да установи, че истинският баща на детето не е нейният съпруг/ бивш съпруг. Майката има интерес да направи това, например, ако  тя иска именно биологичният баща да бъде признат за законен баща на детето. За да стане това, обаче първо трябва да се обори  съществуващото предположение, че съпругът на майката е баща на детето.

Майката има две възможности: или да встъпи в нов брак преди да се роди детето или ако предходният брак не е прекратен или жената не желае да се омъжва отново –  да оспори произхода на детето, като установи, че  нейният съпруг не е биологичен баща на детето.

Съпругът на майката също може да оспори, че е баща на роденото от жена му дете, което може да стане в едногодишен срок от узнаването за раждането.

Ако майката реши да оспорва, че нейният съпруг, съответно бивш съпруг е баща на детето, това, тя може да направи на собствено основание само в срок до изтичането на една година от раждането. Този срок, в редица случаи, се оказва твърде кратък. Година, с която майката разполага, понякога минава неусетно. Улисана в грижи около детето и колебания дали да се впуска в съдебни процедури, майката в много случаи неусетно изпуска срока за оспорване на бащинството. Срокът е фатален,  не може да се възстановява и изтече ли, отпада безвъзвратно възможността за майката да оспори бащинството на детето и да установи, че съпругът й не е биологичен баща на детето.

В случая обаче има решение и то е следното: детето, също има право да оспори бащинството до една година от навършване на пълнолетие. Когато детето навърши пълнолетие, може само да оспори произхода от баща си, без съгласието на майка си. Майката, обаче може, от името на ненавършилото си пълнолетие дете, като негов законен представител да оспори произхода на детето от бащата и да докаже, че нейният съпруг не е баща на детето. Това тя може да направи от името на детето си и след изтичането на едногодишния срок от раждането, предоставен на нея по закон.

Докато детето е малолетно –  до навършването на 14 години, майката може да предяви иск за оспорване на бащинството  от името на детето, в качесвтото й на негов законен представител. Когато детето е на възраст между 14 и 18 години, искът се предявява  от детето, със съгласието на майката.

По този начин може да се стигне до резултат да се установи, че съпругът не е баща на детето, дори когато майката е пропуснала да оспори, на собствено основание бащинството на детето, в едногодишен срок от раждането.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.