Дупки по пътищата – Кой трябва да плати за причинените вреди?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат застрахователно право
  4. /
  5. Дупки по пътищата –...

Въпреки че беше въведена винетна такса за преминаването по републиканските пътищата на територията на страната, то пътищата продължават да са осеяни с многобройни дупки, които всеки ден се налага да заобикаляме, ако можем, разбира се. Поставя се въпросът, след като ние като граждани сме изпълнили задължението си и сме заплатили винетната такса, защо да не можем да искаме и от собствениците на пътя, които събират тази такса да изпълнят своето задължение и да осигуряват своевременно ремонта и поддържането на пътищата.

Ако сте пострадал в резултат на дупка на пътното платно или върху автомобила Ви са нанесени имуществени вреди, то тези вреди подлежат на обезщетяване от собственика на пътя или от задълженото да поддържа и ремонтира пътя лице. Това са съответната община по отношение на поддържането и ремонта на общинските пътища и Агенция „Пътна инфраструктура” – за републиканските пътища.

За да се ангажира отговорността на общината или Агенцията, следва да са налице няколко предпоставки, а именно:

  • Вреда – имуществена или неимуществена – Например нанесена е повреда върху Вашия автомобил при попадане на необозначена и необезопасена дупка на пътния участък – най-често спукана гума и/или изкривена джанта . В резултат от това Вие търпите имуществени вреди, изразяващи се в разходи по отстраняването на повредата.
  • Противоправно действие или бездействие – Зад тази предпоставка се крие неизпълнението на задължението от страна на общината да обезопаси движението по пътищата и да ги ремонтира своевременно т.е. в повечето случаи отговорността е за виновно бездействие от страна на задълженото да извърши действието лице. И тъй като общината е юридическо лице, то нейната отговорност е за действията и бездействията на нейните служители.
  • Причинна връзка между вредата и деянието – Именно тази трета предпоставка е най-дискусионна в съдебната ни практика, тъй като следва да се докаже, че конкретната вреда е възникнала в резултат на противоправното деяние на задълженото лице.

За ангажирането на отговорността на съответната община или на Агенция „Пътна инфраструктура” е полезно да се знаят няколко неща:

Първо, след попадане в необезопазена дупка на пътното платно, това което можете да направите е да повикате служител на КАТ, който има правомощието да състави протокол за настъпването на пътнотранспортното произшествие. Така съставения протокол представлява официален документ, който има доказателствена сила относно отразените в него обстоятелства от служителя на КАТ т.е. при наличието на този протокол се установява настъпването на самото пътнотранспортно произшествие, както и неговия механизъм, за което в противен случай са необходими свидетелски показания на участващите в произшествието лица.

На следващо място, когато автомобилът не е в състояние да се придвижи на собствен ход, дори произшествието да е само с един участник, служителите на КАТ са длъжни да посетят мястото на произшествието и да съставят протокол за настъпване на събитието.

За доказването на противоправното деяние от страна на общината или агенцията, задължена да поддържа републиканските пътища е необходимо да се установи собствеността върху конкретния участък от пътя, а именно дали пътя е общински или републикански. Следва да се има предвид, че съгласно Закона за пътищата:

„Изграждането, ремонтът и поддържането на подземните съоръжения, тротоарите, велосипедните алеи, паркингите, пешеходните подлези, осветлението и крайпътното озеленяване по републиканските пътища в границите на урбанизираните територии се организират от съответната община.”

На последно място е важно да се знае, че в случай на претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в претърпени болки и страдание на пострадалото лице, в резултат на попадане в необезопасена дупка, отново може да бъде ангажирана отговорността на собственика на конкретния участък от пътната мрежа.

Изготвил: Ирена Джадажарова

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.