Висока сметка за ток. Ето какво може да направим.

  1. Блог
  2. /
  3. Монополни дружества
  4. /
  5. Висока сметка за ток....

Ако получите сметка за ток за изминал период от време, начислeна едностранно от съответния монополист и считате, че така начислената сума не отговаря на действително разходваната от Вас електроенергия, то тогава, вместо да плащате сума, която не дължите, бихте могли да потърсите правата си по съдебен ред.

Случаят обикновено изглежда така: Идват служители от съответното електроразпределително дружество, констатират, че електромерът Ви не бил в изправност, за което Вие изобщо не подозирате, свалят електромера съставят констативен протокол, в който отразяват грешка в измерването на електроенергията в определен процент. След това въз основа на констативния протокол, Ви начисляват някакви задължения, които претендират от Вас да платите за стар период от време.

Има случаи, в които дори не Ви уведомяват, че са констатирали, че електромерът Ви не работи и че са взели същия. Ако поставите въпроса защо не са Ви уведомили, обикновено ще разберете, че са Ви търсили, но не са Ви намерили и вместо Вас в констативния протокол за установената неизправност на електромера, се е подписало друго лице – свидетел, когото от дружеството водят със себе си именно за такива случаи. Така на практика е възможно един ден да се окаже, че Вие дължите огромна сума за електроенергия, която знаете, че изобщо няма как да сте консумирали.

Какво моежете да направите?

Тъй като, за съжаление, доброволно уреждане на спора с дружеството монополист в действителност е непостижимо, Ви остава или да платите всичко, което претендират от Вас, или да потърсите правата си чрез съда. Тъй като е напълно възможно междувременно, при неплащане да Ви спрат тока, дори да платите задължението си, имате право да търсите правата си по съдебен ред, за да установите, че не дължите това, което сте платили и да искате връщане на вече платеното.

Ако изберете пътя да търсите правата си, за да установите, че не дължите претендираните от монополиста суми за електроенергия, тогава , за да оспорите дължимостта на претендираните суми за заплащане за разходвана електроенергия, трябва да заведетете дело, по което в тежест на дружеството – монополист е да докаже, че дължите претендираните суми за заплащане.

Дружеството трябва да докаже, че констатираните обстоятелства в констативния протокол, въз основа на който са коригирани Вашите сметки за изминал период от време, съответства на действително разходеното количество електроенергия от Вас.

Дружеството следва да установи, че електромерът Ви е бил в неизправност, за което вината е Ваша, а също така и точния период, през който електромерът Ви не е начислявал правилно разходваното количество електроенергия.

Ако електроразпределителното дружество успее да установи, че електромерът не е бил в изправност, тогава се постава въпроса „защо?”.

Защо това е така?

Електромерът е собственост на електроразпределителното дружество и ако е неизправен, отговорността за това е на неговия собственик – електроразпределителното дружество – стига да не се установи, че Вие сте манипулирали електромера, поради което същият не работи както трябва.

Установяането на обстоятелството обаче, че потребителят е въздействал върху електромера, поради което същият не отчита вярно разходваното количество електроенергия е много трудно доказуемо, а тежестта за това е на електроразпределителното дружество. Освен това дружеството трябва да докаже периода, през който електромерът не е отчитал коректно преминаващата електроенергия.

Ако дружеството не докаже, че Вие сте въздействали върху електромера, поради което същият не е в изправност и/или не успее да докаже, точния период, през който електромерът не е отчитал коректно количеството електроенергия, преминаваща през него, то тогава претенцията за заплащане на задължения за ток за изминал период от време, ще се окаже неоснователна и съответно Вие няма да плащате тези задължения, а ако под страх от това да не Ви преустановят електрозахранването, вече сте платили задълженията си за ток, който впоследствие по съдебен ред се оказва, че не дължите, ще можете да търсите всичко, което сте платили, заедно с лихвата от деня на плащането.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.